Δ. Παπαδημητρίου: Πολύ σημαντική εξέλιξη η ανάδειξη της ελληνικής βιομηχανίας σε ηγετικό κλάδο της οικονομίας

“Το μέλλον της Ελλάδας και η έξοδος από την κρίση εξαρτώνται από τον ρόλο οικονομικής γέφυρας που καλείται να διαδραματίσει μεταξύ της Ευρώπης και της Νότιας Ανατολικής Ασίας”. Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, στην κοινή εκδήλωση κοπής πίτας που διοργάνωσαν σήμερα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και οι παραγωγικοί φορείς του Πειραιά, με την ευκαιρία του νέου έτους.

Όπως είπε ο υπουργός, “για να πετύχει η Ελλάδα τον στρατηγικό στόχο ένταξης στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε την μικρή οικονομία μας, ανοίγοντάς την σε παραγωγικές επενδύσεις με προσανατολισμό πρωτίστως τη βιομηχανία και τις εξαγωγές μας. Επενδύσεις και εξαγωγές με κεντρικό πυλώνα τη βιομηχανία, συνιστούν το δίπολο της αναπτυξιακής εξόδου της χώρας από την κρίση” σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι “δεν είναι τυχαίο που η αύξηση των εξαγωγών προσελκύει επενδύσεις, αφού η εγχώρια αγορά είναι μικρή και αδύναμη, ενώ οικονομίες κλίμακας και ρευστότητα προσφέρουν κυρίως οι εξαγωγές”. Αποτελεί, λοιπόν, πολύ σημαντική εξέλιξη η ανάδειξη της ελληνικής βιομηχανίας σε ηγετικό κλάδο της οικονομίας.

Όπως είπε ο υπουργός, με βάση τα στοιχεία, έχουμε μία καθολική δυναμική επανεμφάνιση της βιομηχανίας σε παραγωγή, εξαγωγές, απασχόληση και επενδύσεις – εξέλιξη που εξηγεί την αύξηση του βαθμού χρησιμοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού της βιομηχανίας από 66% περίπου τη περίοδο 2012-2015, σε 70% το 2017.

“Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένη την προοπτική κλεισίματος της γ’ αξιολόγησης, την αναμενόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, της εξόδου της στις διεθνείς χρηματαγορές, της περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls, της ολοκλήρωσης του Προγράμματος μέσα στο 2018 και την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, δεν πρέπει να εκπλήσσουν, ούτε η βελτίωση του οικονομικού κλίματος ούτε οι πολύ θετικές προβλέψεις του ΙΟΒΕ για επενδυτικό μπουμ στη βιομηχανία με αύξηση επενδύσεων 12% το 2017 και 15,4% το 2018. Επενδύσεις που στρέφονται κυρίως σε δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και στη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα ή ήδη παραγόμενα προϊόντα” σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου.

Ο ίδιος συνέχισε ότι η κυβέρνηση, έχει ήδη, σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των παραγωγικών τάξεων για ανάταξη της οικονομίας, με πολιτικές και προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2018 θα είναι έτος ανθοφορίας για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις στην χώρα μας.