ΕΒΖ: Αυτό είναι το σχέδιο αναδιάρθρωσης – Ολοκληρώνεται στα μέσα του 2015

EBZ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υλοποιεί και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το κλείσιμο των μονάδων της σε Σέρρες και Ορεστιάδα, προέβη η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα άμεσα μέτρα και οι παρεμβάσεις που αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο, στο πλαίσιο των προτάσεων της μελέτης αναδιάρθρωσης, εντάσσονται σε τέσσερις βασικές ομάδες.

Η 1η ομάδα περιλαμβάνει α) δραστική μείωση του κόστους ενέργειας, β) Μείωση του μισθολογικού κόστους, γ) μείωση κόστους διοικητικής λειτουργίας μη σχετιζόμενο με το ανθρώπινο δυναμικό και δ) κεντρικοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς τεύτλων.

Η 2η ομάδα περιλαμβάνει α) ενοποίηση εργοστασίων με την αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας των μονάδων  Σερρών και Ορεστιάδας και την επεξεργασία των τεύτλων αποκλειστικά στην μονάδα του Πλατέος και β) οργάνωση, εξορθολογισμός και βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η 3η ομάδα περιλαμβάνει α) βελτίωση και αντικειμενικοποίηση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής πρώτων υλών και β) υιοθέτηση σύγχρονων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών.

Η 4η ομάδα περιλαμβάνει α) κεντρικοποίηση υπηρεσιών προμήθειας λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και λοιπών προμηθειών και β» επίτευξη βέλτιστων τιμών αγοράς ζάχαρης από προμηθευτές (αγορά ζάχαρης facon).

Η ΕΒΖ διευκρινίζει πως η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και παρεμβάσεων έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (30.6.2015). Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση των μέτρων σε βάθος πενταετίας θα είναι σταδιακές, ξεκινώντας από το πρώτο έτος εφαρμογής τους.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων της μελέτης αναδιάρθρωσης, εκτιμάται ότι σε επίπεδο EBITDA στη χρήση 1.7.2014-30.6.2015 θα υπάρξει βελτίωση της τάξεως τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ, βελτιούμενο περαιτέρω σταδιακά μέσα στην πενταετία. Σημειώνεται ότι το EBITDA στις 30.6.2013 ήταν αρνητικό 3,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει καμία επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.