ΕΒΖ: Υποχώρηση κερδών μετά φορών, ενίσχυση κύκλου εργασιών

Τα καθαρά μετά φόρων κέρδη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης υποχώρησαν σε 236,57 χιλ. ευρώ από 330,05 χιλ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 135,28% στα 7.465,19 χιλ. ευρώ.

Αυξημένος κατά 7,48% έναντι της αντίστοιχης περσινής χρήσης στα 50.706,67 χιλ. ευρώ ήταν ο κύκλος των εργασιών της. την περίοδο 01/07/2012 έως 30/09/2012, ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) αυξήθηκε κατά 24,94% σε 76.113,31 χιλ. ευρώ.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. μειώθηκε σε 14,74% έναντι 17,16% της περσινής χρήσης. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 22,65% έναντι 25,16%.