«ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗ»: Κατ’ αρχήν θετικά αξιολογεί την πρόταση η ΤτΕ

«Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογούσε κατ΄αρχήν θετικά την έκδοση μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες, που να έχουν συγκεκριμένο αριθμό φύλλων, το αναγραφόμενο ποσό να είναι σταθερό (προσημειωμένο) και η εκδούσα τράπεζα να εγγυάται την πληρωμή των αναγραφόμενων ποσών».

Τα παραπάνω αποτελούν θέση της Τράπεζας της Ελλάδος για την «εγγυημένη επιταγή», όπως αυτή διατυπώνεται σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Βασίλη Κεγκέρογλου.

Το έγγραφο της ΤτΕ διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος, με τη δική του απάντηση, ενημερώνει τον βουλευτή ότι «έχει ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών να εξετάσει και να αξιολογήσει τη σχετική πρόταση και να διατυπώσει σχετική εισήγηση».

Στο έγγραφο της ΤτΕ αναφέρεται ότι «παρακολουθείται, ανά τρίμηνο, η εξέλιξη του αριθμού των επιταγών σε κυκλοφορία και του αριθμού των ακάλυπτων επιταγών, καθώς και των υπέγγυων επιταγών ως ποσοστό των υπολοίπων χρηματοδοτήσεων σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό».

Όπως επίσης σημειώνεται, «από την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών αλλά και από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργεί, η ΤτΕ προτείνει τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών των τραπεζών, ώστε να περιορισθεί ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και να ενισχυθεί η επιταγή ως μέσο πληρωμής».

Πηγή: in.gr