ΕΕΔΕ: Επιχειρηματική Αριστεία στη Ναυτιλία

eede_html

Η ΕΕΔΕ ως Εθνικός Εταίρος του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο «άνοιξε τα πανιά της» για την Επιχειρηματική Αριστεία στη Ναυτιλία με τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου Μοντέλου Αριστείας του EFQM με ναυτιλιακούς όρους.

Τριετής μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδα Συμβούλων και Αξιολογητών Αριστείας, Αξιωματικών της Εμπορικής Ναυτιλίας, στελεχών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του οργανισμού Lloyds. Η μελέτη οδήγησε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συμβατότητα και θετική αλληλεπίδραση μεταξύ γνωστών Μοντέλων Αριστείας (όπως είναι το Διεθνές Μοντέλο Αριστείας EFQM, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Ηθικής SEEG του ΕΒΕΝ) και του Διεθνούς Μοντέλου Αυτοαξιολόγησης της Ναυτιλίας TMSA του φορέα OCIMF αλλά και άλλων προτύπων που εφαρμόζει η Ναυτιλία (ISO 9001, ISO 14001, ILO κ.α).

Η ερμηνεία του – παγκόσμιας αναγνώρισης – Μοντέλου Αποτελεσματικής Διοίκησης του EFQM με ναυτιλιακούς όρους, καλύπτει μία σημαντική ανάγκη της παγκόσμιας Εμπορικής Ναυτιλίας για την προσαρμογή ενός ισχυρού διεθνούς Μοντέλου στις ιδιαιτερότητες του κλάδου και διευκολύνει την υιοθέτηση του Μοντέλου Αριστείας από τη Ναυτιλία. Το μοντέλο λειτουργεί ως πλοηγός του διοικητικού συστήματος μιας ναυτιλιακής επιχείρησης.

Ο οργανισμός EFQM έχει ήδη εγκρίνει και αναγνωρίσει την Ναυτική έκδοση του Διεθνούς Μοντέλου Αριστείας και έχει αναλάβει την προώθησή του στο παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων που διαθέτει. Παράλληλα η ΕΕΔΕ έχει κινητοποιήσει μηχανισμούς έγκρισης και αναγνώρισης από διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς με σκοπό τη διάδοση αυτής της μοναδικής πρωτοβουλίας που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη σε έναν από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

Το Μοντέλο για τη Ναυτιλία ανακοινώθηκε από τον κ. Αντώνη Σπανό, επιστημονικό συνεργάτη της ΕΕΔΕ σε θέματα Επιχειρηματικής Αριστείας, για πρώτη φορά στη Διεθνή έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ που φιλοξενήθηκε από το περίπτερο της Lloyds και έτυχε μεγάλης αποδοχής από στελέχη του κλάδου οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για αυτήν την πρωτοβουλία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης βραβεύτηκε η ναυτιλιακή εταιρία ATHENIANSEACARRIERS του Ομίλου Κυριακού η οποία πιλοτικά εφάρμοσε τη μεθοδολογία της τριπλής αξιολόγησης των Μοντέλων EFQM, TMSA και EBEN με μεγάλη επιτυχία.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM πιστοποιείται διεθνώς με διαφορετικά επίπεδα Αναγνώρισης (Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM).

Υπενθυμίζεται πως η ΕΕΔΕ είναι ο Εθνικός εταίρος του EFQM στην Ελλάδα και την Κύπρο και πιστοποιεί για λογαριασμό του τις επιχειρήσεις στα δύο πρώτα επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας, Committed to Excellence & Recognised for Excellence. Όσον αφορά στο Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας, η ΕΕΔΕ αναλαμβάνει να προτείνει τις εταιρίες από την Ελλάδα και την Κύπρο που πλοιρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον παγκόσμιο αυτό διαγωνισμό ανάδειξης επιχειρηματικής υπεροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Τμήμα Πιστοποιήσεων της ΕΕΔΕ, τηλ.: 210 2112000, κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου (εσωτ. 730), e.mail: certification@eede.gr και κ. Δήμητρα Μπαρτζουλιάνου (εσωτ. 514), e.mail: certification1@eede.gr. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ http://www.eede.gr ή του EFQMhttp://www.efqm.org