ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Επένδυση 10 εκατ.ευρώ για προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

 
Με μία επένδυση που, στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. ευρώ, και στο σύνολό της τα 10 εκατ. ευρώ, η Εθνική Ασφαλιστική υλοποιεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια στην Εταιρία και γενικά στην ασφαλιστική αγορά.

 

Πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

 

Το σύγχρονο και ευέλικτο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει τις λειτουργίες όλων των μονάδων και των συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

Σημαντικά οφέλη από την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής που ξεκινάει άμεσα, θα είναι ορατά ήδη από τον επόμενο χρόνο, παρέχοντας στην Εθνική Ασφαλιστική ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Το έργο έχει αναλάβει η Fadata σε συνεργασία με την Ernst & Young, μέσα από διαδικασία που παγίως ακολουθεί ο Όμιλος της ΕΤΕ.