ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Αναβάλλεται η διάθεση του 26,9% της Finansbank

finansbank eteΠίσω πάει το σχέδιο διάθεσης ποσοστού 26,9% της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα. 

Όπως ανακοίνωσε η τουρκική θυγατρική της Εθνικής, αναβάλλεται η διάθεση μετοχών, παρά το γεγονός ότι Εθνική και Finasbank είχαν δρομολογήσει την πώληση εντός του Απριλίου.

Η τουρκική τράπεζα αναφέρει ότι εφόσον  είναι κατάλληλες οι συνθήκες της αγορές, η μετοχοποίηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η ανακοίνωση της Εθνικής

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι αποφάσισε, από κοινού με τη Finansbank, να μην προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προσφοράς μετοχών της Finansbank με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.

Η ΕΤΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες των κεφαλαιαγορών, με την προοπτική της πιθανής επανεκκίνησης της διαδικασίας εντός του α’ εξαμήνου του 2015, ενημερώνοντας σχετικά το επενδυτικό κοινό.

Τι προέβλεπε το σχέδιο διάθεσης μετοχών της Finansbank

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων να:

α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ’ ελάχιστο, β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ’ ελάχιστον.

Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά.»

Συγκεκριμένα, η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και

β) Διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της

Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής (όλες οι ως άνω μετοχές, «Μετοχές»). Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης.

Η Προσφορά θα αποτελείται από διεθνή διάθεση Μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία. Η Προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της Προσφοράς και με βάση την τουρκική χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Προσφορά διενεργείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank κάτω από 60%.