ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ: Πόσα θα πάρουν οι 2000 υπάλληλοι που θα φύγουν

Από 50.000 ευρώ το κατώτερο μέχρι 200.000 ευρώ το ανώτερο, θα είναι  το ποσό – bonus που θα πάρουν στελέχη και υπάλληλοι της Εθνικής εφόσον επιλέξουν την πρόταση της διοίκησης για εθελουσία έξοδο. Οι καθαρίστριες oλικής απασχόλησης που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης θα πάρουν  25.000 και οι κλητήρες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. 15.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου  υπαλλήλων της Εθνικής

“Το Προεδρείο του Συλλόγου μας συναντήθηκε χθες με τη Διοίκηση της Τράπεζας, μετά από σχετική πρόσκλησή της, προκειμένου να ενημερωθεί για το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που έχει σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε στόχος του προγράμματος είναι η αποχώρηση περίπου 2.000 υπαλλήλων μέχρι το Μάρτιο του 2016 με τις ακόλουθες παροχές, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και δεν θα είναι κάτω από τις 50.000 ευρώ.

Α. Συνάδελφοι που θεμελιώνουν μέχρι 31/03/2013  θα λάβουν:
1) το 35% του μικτού μισθού του  Φεβρουαρίου 2013 Χ τα χρόνια υπηρεσίας  και
2) την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση.

Β. Συνάδελφοι που συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα  μέχρι τον Μάρτιο του 2016 θα λάβουν:
1) το 35% του μικτού μισθού του  Φεβρουαρίου 2013 Χ τα χρόνια υπηρεσίας
2) την προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση και
3) το 50% των μικτών  μισθών Φεβρουαρίου 2013 Χ τους μήνες που υπολείπονται μέχρι τη συνταξιοδότηση.

Για τους σδ. αυτής της κατηγορίας η Τράπεζα θα καταβάλλει εισφορά-συνεισφορά στο ΤΥΠΕΤ, το Ταμείο Αυτασφάλειας και το Λογαριασμό Επικούρησης.
Για το Ταμείο Σύνταξης θα καταβάλλει εισφορά-συνεισφορά μέχρι την συνταξιοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει ο σδ. σε αυτασφάλεια. Το ποσό της σύνταξης που θα λαμβάνει και τα παραπάνω ποσά εισφοράς-συνεισφοράς θα υπολογιστούν με βάση το μισθό Φεβρουαρίου2013.

Γ. Καθαρίστριες ολικής απασχόλησης που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης
Θα λάβουν 25.000 ευρώ.

Δ. Κλητήρες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.
Θα λάβουν τη νόμιμη αποζημίωση πλέον 15.000 ευρώ.

Συνάδελφοι,

Στη συνάντηση εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για το μέλλον των ασφαλιστικών μας Ταμείων και όχι μόνο. Η ενημέρωση από τη Διοίκηση ήταν επίσημη και τα όσα καταγράφουμε παραπάνω αποτελούν το περιεχόμενό της εκτός βέβαια λάθους ή παραλείψεως λόγω της στενότητας του χρόνου. Παράλληλα οφείλουμε να επισημάνουμε, χωρίς αυτό να συναρτάται με την τελική μας άποψη, ότι είναι η πρώτη φορά που η Διοίκηση της Τράπεζας ενημερώνει επίσημα το σύνολο των Συλλογικών μας Οργάνων και αυτό αναμφίβολα καταγράφεται στα θετικά.  Η Διοίκηση της Τράπεζας ζήτησε από τα Σωματεία με τα οποία συναντήθηκε την άποψη τους μέχρι την Παρασκευή. Για το σκοπό αυτό το Προεδρείο του Συλλόγου μας βρίσκεται σε συνεδρίαση προκειμένου να εκτιμήσει τα δεδομένα και να αποφασίσει σχετικά. Στην προσπάθεια μας αυτή ζητάμε τη βοήθεια όλων των συναδέλφων, η άποψη των οποίων, είναι απολύτως καθοριστική για τη στάση που θα ακολουθήσουμε.

Παρακαλούμε κατά συνέπεια να μας στείλετε τις απόψεις σας μέχρι αύριο στις 10 π.μ. στο email του Συλλόγου μας [email protected].
Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωσή σας θα είναι συνεχής για τις όποιες εξελίξεις στο εξαιρετικά σημαντικό αυτό θέμα”.