ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΜΕΤΟΧΗ: Στόχος τα 2 ευρώ από την Deutsche Bank

 

Παραμένει κορυφαία επιλογή της Deutsche Bank η μετοχή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, διατηρώντας αμετάβλητη την τιμή-στόχο των 2 ευρώ ανά μετοχή και τη σύσταση “buy”.

Σύμφωνα με την Deutsche Bank, η Εθνική διαθέτει ένα ανώτερο προφίλ ρευστότητας σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες, ενώ η επερχόμενη συναλλαγή της Finansbank εκτιμάται ότι θα τονίσει το discount έναντι των άλλων τραπεζών με το οποίο διαπραγματεύονται οι δραστηριότητές της της στην Ελλάδα.

Όπως επισημαίνει, η Εθνική είναι η μόνη μεγάλη ελληνική τράπεζα που εμφανίζει λόγο δανείων/καταθέσεων μικρότερο του 100% (στο 83% στο τέλος του 2014), ενώ οι εκροές καταθέσεων το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου ήταν χαμηλότερες έναντι αυτών των άλλων τραπεζών. Υπολογίζεται πως ο τρέχον λόγος δανείων/καταθέσεων βρίσκεται στο 93%. Ως αποτέλεσμα της ισχυρότερης καταθετικής της βάσης, η ΕΤΕ εξαρτάται λιγότερο από τον ELA, σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Παράλληλα, αν και ο σχηματισμός μη εξυπηρετούμενων δανείων επιβραδύνθηκε το δ’ τρίμηνο, εκτιμάται πως ο λόγος NPLs/μικτών δανείων αυξήθηκε κατά 0,7% το α’ τρίμηνο, κυρίως λόγω των «στρατηγικών κακοπληρωτών».
Σε ό,τι αφορά την Finansbank, εκτιμά πως αν το ποσοστό της ΕΤΕ μειωθεί στο 60%, μπορεί να προστεθεί περίπου 1,9%-2,5% στο CET1 του ομίλου, ενώ ένα επιπλέον όφελος θα είναι ότι θα βελτιωθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά την αξία του τουρκικού περιουσιακού στοιχείου.