ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Παραμένει ιδιωτική – O ρόλος της Εκκλησίας

Η Ελληνική Τράπεζα δεν πρόκειται να κρατικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει διοίκηση δήλωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα, μετά από δημοσιεύματα που έφεραν το μεγαλύτερο της μέτοχο, την κυπριακή εκκλησία, να έχει πρόβλημα στην εξεύρεση των πόρων που χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίησή της.

Αναφορικά με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Πολίτης», ημερομηνίας 26 Αυγούστου, με τίτλο «Θα χρεοκοπήσει και η Εκκλησία;», συγκεκριμένα για την αναφορά για την Ελληνική Τράπεζα, η ΚΤ ανακοίνωσε ότι «για την ανακεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας κρίθηκε ότι απαιτούνται συνολικά €294 εκατ., τα οποία η τράπεζα θα επιδιώξει να καλύψει με ίδιους πόρους πρώτα με την έκδοση μετοχών συνολικού ποσού €168 εκατ., προς τους υφιστάμενους και νέους μετόχους, και στη συνέχεια με δύο εκδώσεις πρωτοβάθμιου κεφαλαίου (Μη Σωρευτικά Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Αόριστης Διάρκειας), για €126 εκατ. και €200 εκατ. αντίστοιχα, τα οποία θα προταθούν προς ανταλλαγή στους κατόχους υφιστάμενων εκδόσεων πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου κεφαλαίου συνολικού ποσού €307 εκατ.»

«Ακόμα και στην περίπτωση που δεν θα καταστεί δυνατή η εθελοντική μετατροπή όλων των αξιογράφων, υπάρχουν οι αναγκαίοι μηχανισμοί για την υποχρεωτική μετατροπή τους έτσι που να καλυφθούν όλες οι κεφαλαιουχικές ανάγκες της Ελληνικής Τράπεζας και να μη χρειαστεί κρατική ενίσχυση από χρήματα του Μνημονίου», συνεχίσει η ανακοίνωση.

«Ως εκ τούτου, με τα υφιστάμενα δεδομένα, δεν τίθεται θέμα να καταστεί το κράτος κύριος μέτοχος στην Ελληνική Τράπεζα ούτε και τίθεται θέμα διορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

 

πηγη: stockwatch