ΕΛΠΕ – Γρ. Στεργιούλης: Πως θα έλθουν ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα

Γ. Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Θα είμαστε παρόντες σε κάθε ενεργειακό δρώμενο

Δέσμη πέντε προτάσεων με τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ουσιαστική ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας μέσω της προσέλκυσης νέων ενεργειακών επενδύσεων στη χώρα, κατέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης, κατά την ομιλία του στο διήμερο Συνέδριο Capital + Vision 2017” που ολοκληρώθηκε σήμερα στην Αθήνα, με θέμα: «Η Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας: Επενδύσεις – Καινοτομία – Ανάπτυξη».

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, απαιτούνται:

 • Νομοθετική, ρυθμιστική και φορολογική σταθερότητα.
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους και αξιοποίηση όλων των δυνατών πηγών (τραπεζικό σύστημα, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί όπως ΕIB και EBRD, κεφαλαιαγορές).
 • Κοινή λογική και εκμετάλλευση της εμπειρίας άλλων χωρών.
 • Απλοποίηση διαδικασιών στο Δημόσιο.
 • Ταχύτητα και συνέπεια στη εφαρμογή Νόμων και Διοικητικών Πράξεων και στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο CEO της ΕΛΠΕ, «οι συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις και η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν την έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, θα συμβάλουν καθοριστικά στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της εγχώριας αγοράς Ενέργειας, θα διασφαλίσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον για τη δυναμική προσέλκυση ξένων επενδυτών, ενώ παράλληλα  θα αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και τον κομβικό γεωστρατηγικό της ρόλο στην περιοχή.»

Ο κ. Στεργιούλης αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει διεθνώς ο τομέας της Ενέργειας καθώς έχει εισέλθει σε μια περίοδο αναδιοργάνωσης και αναδιάταξης πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις όπως η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η απεξάρτηση από τον άνθρακα και η ηλεκτροδότηση των μεταφορών. Μάλιστα, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκού εδάφους το περιβάλλον είναι συγκριτικά δυσμενέστερο, λαμβάνοντας υπόψη την μετατόπιση της ζήτησης προς Ανατολάς(πρόβλεψη για μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. κατά 13% μέχρι το 2040, έναντι αύξησης κατά 30% της παγκόσμιας ζήτησης σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενεργείας), αλλά και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας εργασίας. Ειδικότερα δε, για τον κλάδο της Διύλισης πετρελαίου, επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα συνιστά το υψηλό κόστος ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) έναντι των ανταγωνιστών στην ευρύτερη περιοχή,εντός και εκτός Ε.Ε.

Κατά την ομιλία του με θέμα «Οι Προκλήσεις και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακό σταυροδρόμι», ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήριξε την αναγκαιότητα να εκμεταλλευτεί η χώρα στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη που απορρέουν από τη γεωγραφική της θέση, καθώς βρίσκεται κοντά, ή και στο επίκεντρο μελλοντικών ενεργειακών διαδρόμων, για τη διάθεση ενέργειας από τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη.

Ο κ. Στεργιούλης επεσήμανε ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη σημαντικά ενεργειακά projectsστην περιοχή μας, που έχουν χαρακτηριστεί ως «Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.», όπως:

 • Ο υπερ-Αδριατικός αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), που κατευθύνεται από Ελλάδα προς Ιταλία, μέσω της Αλβανίας.
 • Ο αγωγός Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB)
 • Οι Ευρω-Ασιατικές γραμμές Διασύνδεσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον κ. Στεργιούλη, η κατασκευή των συγκεκριμένων έργων θα συμβάλει στη διαφοροποίηση και κατά συνέπεια στην ασφάλεια των πηγών εφοδιασμού, θα καταστήσει τη ΝΑ Ευρώπη ως μία ενεργειακά ασφαλή περιοχή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδείξει και την Ελλάδα ως μείζονα ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρές προοπτικές ανακάλυψης και παραγωγής Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα ιδιαίτερα μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που διεξήγαγε η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Edisonστον Πατραϊκό, οι οποίες εάν πράγματι επαληθευτούν και σε συνδυασμό με τις ανακαλύψεις σημαντικών κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων στη Λεκάνη της Λεβαντίνης, θα θέσουν την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων για πολλά χρόνια.

Όπως τόνισε ο κ. Στεργιούλης, επιπλέον οφέλη για τη χώρα μας θα υπάρξουν και από τη δραστηριοποίηση στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς το πλούσιο εγγενές δυναμικό της Ελλάδας -ιδιαίτερα στο σκέλος της Ηλιακής και Αιολικής Ενέργειας- συνιστά ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, που μπορεί να αξιοποιηθεί για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.Ωστόσο,  ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε πως ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός «θα απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις σε έρευνα και υποδομές και θα διαρκέσει δεκαετίες, κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιτευχθεί ομαλά και με εύλογο κόστος για την κοινωνία, χωρίς την υπεύθυνη αξιοποίηση των συμβατικών πηγών ενέργειας κατά τη μεταβατική περίοδο.»

Ο CEO της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά του κλάδου Ενέργειας στην Ελληνική οικονομία, καθώς αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους πυλώνες ανάπτυξης της μεταποίησης τα τελευταία χρόνια, ενώ επικαλέστηκε μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ το 2014 και κατέδειξε την καταλυτική συνεισφορά του κλάδου Διύλισης τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και με τη θετική επίδρασή του στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

 • η συνολική οικονομική επίδραση σε όρους ΑΕΠ και Προστιθέμενης Αξίας αντιστοιχεί περίπου στο τριπλάσιο της άμεσης συνεισφοράς του κλάδου Διύλισης, αφού για κάθε €1 προστιθέμενης αξίας προκύπτουν €2,7 ΑΕΠ στην εθνική οικονομία.
 • η συνολική επίδρασή του στη μείωση της ανεργίας ισοδυναμεί περίπου στο δεκαπλάσιο της άμεσης απασχόλησης, καθώς για κάθε 1 θέση εργασίας στον κλάδο προκύπτουν 10 θέσεις απασχόλησης στην εθνική οικονομία.

Όπως σημείωσε ο κ. Στεργιούλης, από τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερή η εξέχουσα θέση του κλάδου Διύλισης -και του τομέα Ενέργειας γενικότερα- στην άρση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης χρέους και στην προσπάθεια επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας.

Ο κ. Στεργιούλης επανέλαβε πως στην παρούσα συγκυρία απαιτείται σχεδιασμός ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, χωρίς άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και μακριά από τους παραλογισμούς του παρελθόντος, το οποίο θα αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία που έχει διαμορφωθεί για τη χώρα και θα συμβάλει ουσιαστικά στην Ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία. Όπως χαρακτηριστικά είπε, οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις πρέπει να επικεντρωθούν στο τρίπτυχο:

 • προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς,
 • ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων, και
 • αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται.

 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του στο Συνέδριο Capital + Vision 2017”, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ εξέφρασε τη βούληση του Ομίλου ΕΛΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να συμμετάσχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο το ενεργειακό φάσμα, αξιοποιώντας όποια ευκαιρία παρουσιασθεί, ώστε να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ηγετικός ενεργειακός Όμιλος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.