ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 2013

 

Σειρά πρακτικών κνήσεων αλλαγής των διατάξεων νόμων που εμποδίζουν τις επενδύσεις ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση στις αρχές του νέου χρόνου:

  • Η αναδιοργάνωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των επενδύσεων. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΓΣΕ) και η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσων (ΓΓΙΕ) ενοποιούνται ώστε να λειτουργούν πιο συντονισμένα και αποδοτικά. 
  • Η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης μέσω της: αναδιάρθρωσης της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ώστε να λειτουργεί ως «σημείο συνολικής επαφής» για τους ιδιώτες επενδυτές εισαγωγής των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Επενδύσεων για την διευκόλυνση, όπου απαιτείται, όλων των στρατηγικών επενδύσεων.εισαγωγής, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του θεσμού της βεβαίωσης με ευθύνη του επενδυτή (κατάργηση δεκάδων δικαιολογητικών).
  • Η δημιουργία Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) για τη συνολική εποπτεία και διαχείριση επενδύσεων υψηλής προτεραιότητας. Το SPV «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης («Master Plan») για την αξιοποίηση των εκτάσεων και ακινήτων της περιοχής μεταξύ Φαλήρου (ΣΕΦ) και ακρωτηρίου Σουνίου. 
  • Ο εκσυγχρονισμός Επενδυτικών Νόμων με στόχο την παροχή ρευστότητας και την επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων, και υπαγωγή στο Fast Track τριών μεγάλων επενδύσεων. Ενισχύεται η ρευστότητα των επενδυτών με τη δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής. Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.α.) για επενδύσεις κάτω από ¤50 εκατομμύρια, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για Μικρούς και Μεσαίους επενδυτές. Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητα τους. 
  • Η χορήγηση άδειας παραμονής πέντε ετών σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν λάβει την ειδική θεώρηση εισόδου στη χώρα (βίζα) και αποκτούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, αξίας 300.000 ευρώ και άνω. Ανάλογη ρύθμιση υπάρχει και για στελέχη ξένων εταιρειών που πραγματοποιούν στρατηγικές επενδύσεις στην χώρα μας.
  • Η Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων.Επιτρέπεται η δημιουργία υδατοδρόμιου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις.