ΕΡΓΑ: Διάθεση 45,5 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα – Θήβα

Τη διάθεση πίστωσης ύψους 45,5 εκατ. ευρώ για τη δημοπράτηση του έργου «Αναβάθμιση – βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάνδρα) – Θήβα» ενέκρινε με απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης .

Το έργο αφορά στην βελτίωση της αρτηρίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάνδρα) – Θήβα σε μήκος 18 χλμ. περίπου, στη διαμόρφωση οκτώ ισόπεδων κόμβων καθώς και του υφιστάμενου κόμβου Βιλλίων. Το συγκεκριμένο τμήμα ανήκει στα διοικητικά όρια του Ν. Αττικής και η αρχή του χωροθετείται στο σημείο τομής της Αττικής Οδού (έξοδος για Μάνδρα) με την Παλαιά Εθνική Οδό.

Η υφιστάμενη διατομή της παλαιάς Ε.Ο. έχει πλάτος 7,00-8,00μ. και αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Οι εργασίες αναβάθμισης περιλαμβάνουν και τη διαπλάτυνση της διατομής σε όλο το μήκος του έργου καθώς και την κατασκευή σήραγγας μήκους 150 μ.

Το έργο είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου, «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.