ΕΣΥ: Διοικητές στα νοσοκομεία χωρίς πτυχίο! Τι προβλέπει η τροπολογία Λυκουρέτζου

Μειώνονται τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Οι διοικητές δεν απαιτείται πλέον να έχουν πτυχίο, γεγονός . Σύμφωνα με τροπολογία του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου αναστέλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2013 η ισχύς των κείμενων διατάξεων που προβλέπουν ότι οι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού.