ΕΤΕ: Έως τις 31/12 το μέρισμα χρήσης 2006

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2006, το οποίο ανέρχεται σε € 1,00 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές της Ε.Τ.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Μαΐου 2007. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους θα παραγραφούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2006, μπορούν να προβούν στην είσπραξή του μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο).