ΕΥΔΑΠ: Αλλαγές στη διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου

Υπηρεσιακές μεταβολές στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου επέρχονται από 1η Αυγούστου 2014 στην ΕΥΔΑΠ, κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Καλλιβωκά, η Μαρίνα Λιακοπούλου και η Παρασκευή Λυτσάκη τοποθετούνται ως Ελεγκτές  Α’, ενώ ο Ιωάννης Δράκος και ο Σωτήριος Νικολάου τοποθετούνται ως Ελεγκτές Β’.