ΕΥΔΑΠ: Δεν θα πληρώνει τους Δήμους – Απόφαση του Εφετείου Πειραιά

Η ΕΥΔΑΠ δεν υποχρεούται να πληρώνει στους Δήμους «τέλη δικαιώματος χρήσης διέλευσης υπεδάφους» για τους αποχετευτικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων και ομβρίων υδάτων που διέρχονται υπόγεια από τις περιφέρειες των ΟΤΑ, αποφάνθηκε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά και απέρριψε αίτηση του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας που ζητούσε από την ΕΥΔΑΠ το ποσό των 14.064.300 ευρώ για τέλη διέλευσης υπεδάφους.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κερατσινίου- Δραπετσώνας για το έτος 2012 καταλόγισε στην ΕΥΔΑΠ «τέλη δικαιώματος χρήσης διέλευσης υπεδάφους», για τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) και το συμπληρωματικό κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΣΚΑΑ) μεταφοράς λυμάτων με κατεύθυνση από το νεκροταφείο Αναστάσεως και το Δημαρχείο προς το Ακροκέραμο (Κερατσίνι), τα ποσά των 8.164.800 ευρώ και 5.899.500 ευρώ αντίστοιχα (συνολικά 14.064.300,00 ευρώ).

Ο ΚΑΑ έχει μήκος 2.100 μέτρα και όγκο 27.216 μ3 και ο ΣΚΑΑ έχει μήκος 2.300 μέτρα και όγκο 19.665 μ3 και, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα καθορίστηκαν τα τέλη διέλευσης από τον επίμαχο Δήμο.

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με την υπ’ αριθμ. 1961/2013 απόφασή του (πρόεδρος η Μαρία Λεντάρη και εισηγήτρια η Αγγελική Παπαπαναγίωτου -Λέζα) αφού ερμήνευσε την ισχύουσα νομοθεσία έκρινε ότι έχει θεσπιστεί ρητή απαλλαγή υπέρ της ΕΥΔΑΠ «ως Ανώνυμης Εταιρείας, που ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας και παρέχει ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσίες στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης, από την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης διέλευσης υπεδάφους για την εκτέλεση υπόγειων εργασιών ή όσων έργων έχουν ήδη εκτελεστεί προς κατασκευή αγωγών και πάσης φύσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας αυτής επί δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων των ΟΤΑ».

Ακόμη, το δικαστήριο σε άλλο σημείο της απόφασής του υπογραμμίζει ότι η ΕΥΔΑΠ, η οποία χρησιμοποιεί το υπέδαφος των κοινόχρηστων χώρων του επίμαχου Δήμου στα πλαίσια της εκτέλεσης εργασιών για την διέλευση των αγωγών αποχέτευσης που έχει ήδη κατασκευάσει ή κατασκευάζει, δεν υπόκειται στο (κατά το άρθρο 13 του β.δ της 24-9/20.10.1958), τέλος δικαιώματος χρήσης διέλευσης υπεδάφους, καθόσον απαλλάσσεται από την καταβολή αυτού, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 2744/1999».

Κατόπιν αυτών, το Εφετείο έκανε δεκτή την αίτηση της ΕΥΔΑΠ και ακύρωσε τους δύο καταλογισμούς που είχαν γίνει σε βάρος της από τον επίμαχο Δήμο.

Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, όπως είναι ότι η μη καταβολή τέλους από την εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 (ισότητα) και 25 (αρχή αναλογικότητας), την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προστατεύει την περιουσία, τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει την άμεση και έμμεση κρατική ενίσχυση, ενώ απέρριψε και το αίτημα να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.