ΕΥΔΑΠ: Νέο στέλεχος στη διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, ο κ. Σαράντος Κατσίχτης τοποθετείται στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ως Ελεγκτής Β΄.