ΕΥ: Μεγάλες συμφωνίες στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το β’ τρίμηνο 2017 – Να «τρέξει» η Ελλάδα

Η αξία των συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας και των εταιρειών κοινής ωφέλειας μειώθηκε παγκοσμίως κατά 32%, στα 30,8 δις δολάρια, κυρίως λόγω των μειωμένων επενδυτικών ευκαιριών σε συμβατικές μονάδες παραγωγής μεγάλης αξίας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΥ, Power transactions and trends: Q2 2017. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε διεθνώς κατά 17%, αγγίζοντας τις 134 από 115 το α’ τρίμηνο του 2017.

Οι συμφωνίες που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αντιπροσωπεύουν το 48% του συνολικού αριθμού συμφωνιών στον κλάδο. Η τάση αυτή εκδηλώνεται πιο έντονα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπου το 51% των συμφωνιών του δευτέρου τριμήνου αφορούσε στις ΑΠΕ.

Η έκθεση φανερώνει πως οι εκτιμήσεις των στοιχείων ενεργητικού των ΑΠΕ αυξάνονται με τη ζήτηση. Οι τιμές σύναψης προθεσμιακών συμβολαίων του ενεργητικού των ΑΠΕ κυμαίνονται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από τους μακροπρόθεσμους δείκτες τιμών προς κέρδη, με την τάση αυτή να είναι πιο έντονη στην Ευρώπη, όπου τα προθεσμιακά συμβόλαια άγγιξαν το 79% κατά το β’ τρίμηνο του 2017.

Οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της ενέργειας έδωσαν και αυτές ώθηση στη δραστηριότητα των συμφωνιών κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τις ιδιωτικοποιήσεις ενεργητικού να αντιπροσωπεύουν το 43% της συνολικής αξίας των συμφωνιών παγκοσμίως, φθάνοντας τα 13,3 δις δολάρια.

Η Ευρώπη ήταν η μόνη περιοχή που κατέγραψε αύξηση στην αξία συμφωνιών σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας τα 10,6 δις δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2017 και 31% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2016.

Στην Αμερικανική Ήπειρο, η οποία είχε καταγράψει τις υψηλότερες επιδόσεις από όλες τις περιοχές το α’ τρίμηνο του 2017, σημειώθηκε μείωση κατά 72% στην αξία συμφωνιών, φθάνοντας τα 5,9 δις δολάρια το β’ τρίμηνο – η χαμηλότερη επίδοση της περιοχής την τελευταία τετραετία. Στις ΗΠΑ καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση, με την αξία των συμφωνιών να κατρακυλά κατά 77% σε τριμηνιαία βάση, στα 4,4 δις δολάρια. Το 66% των συμφωνιών στη χώρα ήταν ενδοχώριες, καθώς οι εξερχόμενες επενδύσεις κατέγραψαν πιο αργούς ρυθμούς στις ΗΠΑ.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η έρευνα της ΕΥ επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την παγκόσμια στροφή προς τις ΑΠΕ και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Εάν η Ελλάδα προσαρμοσθεί στις τάσεις αυτές, μπορεί να προσελκύσει σημαντικές ξένες επενδύσεις και τεχνογνωσία, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να μειώσει το κόστος της ενέργειας, που σήμερα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικονομίας. Σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ήδη έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται, ωστόσο οφείλουμε να κινηθούμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να πιάσουμε τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που ήδη έχουμε αναλάβει».

Λέξεις κλειδιά: EY, ανανεώσιμες πηγές, ενέργεια, συμφωνίες, επενδυτικές ευκαρίες