ΕΥ: Οι συμφωνίες στον κλάδο της τεχνολογίας στο επίκεντρο των Σ&Ε το 2018

  • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κινητήριος δύναμη για ισχυρές συμφωνίες Σ&Ε
  • Η ανάκαμψη των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity – PE) και η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ ενισχύουν την διάθεση για συμφωνίες
  • Η δημιουργία αξίας δεν αφορά πλέον αποκλειστικά στην κερδοφορία

Οι προοπτικές των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) για το 2018 εμφανίζονται θετικές, καθώς οι παγκόσμιες εταιρείες βλέπουν τις συμφωνίες ως μία μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη φέτος. Η διάθεση για συμφωνίες μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων διεθνώς είναι ενισχυμένη, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να παραμένει η κινητήριος δύναμη των Σ&Ε[1].

Ενώ το 2017 η αξία των συμφωνιών παγκοσμίως μειώθηκε κατά 7%[2] (3,2 τρις δολάρια), σε σύγκριση με το 2016, ο αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε κατά 6%.

Η επιβράδυνση των μεγάλων συμφωνιών (mega deals – συμφωνίες αξίας άνω του 1 δις δολ.), που χαρακτήρισαν την δραστηριότητα του 2017, πιθανότατα θα συνεχιστεί, καθώς αυξάνεται ο ρυθμιστικός έλεγχος για τις μεγάλες συγχωνεύσεις, ωστόσο, η φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ ενδέχεται να ενισχύσει την διάθεση για μεγάλες συμφωνίες στο κοντινό μέλλον. Η πορεία προς ένα ψηφιακό μέλλον θα οδηγήσει στην έμφαση των συμφωνιών σε καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και σε ευέλικτες επιχειρήσεις με βάση την τεχνολογία, την ώρα που οι παγκόσμιες εταιρείες επιδιώκουν να οικοδομήσουν περαιτέρω τις δικές τους στρατηγικές οργανικής ανάπτυξης.

 

Οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών συνεργάζονται με επιχειρήσεις σε mega deals

Οι Σ&Ε από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών έφθασαν στα 340 δις δολάρια[3], το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, ενώ αναμένεται περαιτέρω δραστηριότητα το 2018, καθώς διαθέσιμα κεφάλαια ύψους 628 δις δολαρίων[4] προορίζονται για εξαγορές.

Αν και αποτελούν ανταγωνιστική απειλή για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε Σ&Ε, το 2017 αναδύθηκε η τάση να ενώνουν τις δυνάμεις τους οι εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών με επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση μεγάλων συμφωνιών.

Η ανοδική πορεία της δραστηριότητας των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ευρώπη που παρατηρήθηκε το 2017, προβλέπεται να συνεχιστεί, καθώς ενισχύεται η οικονομική εμπιστοσύνη στην περιοχή.

Οι διασυνοριακές συμφωνίες παραμένουν απαραίτητες, παρά την έξαρση του εθνικισμού

Οι διασυνοριακές συμφωνίες εντός και εκτός Ευρώπης αναμένεται να επιταχυνθούν το 2018, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν συμφωνίες, αναζητά ευκαιρίες πέραν των εθνικών του συνόρων[5].

Οι εξερχόμενες ροές κεφαλαίων από την Κίνα αναμένεται να αποτελέσουν και αυτές σημαντικό μέρος των Σ&Ε παγκοσμίως. Η αξία (114 δις δολάρια)[6] και ο αριθμός (608 συμφωνίες)[7] των εξερχόμενων Σ&Ε που πραγματοποιήθηκαν από την Κίνα, αν και μειωμένα έναντι του 2016, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ, ξεπέρασαν τα επίπεδα όλων των προηγούμενων ετών. Η τάση προς εγχώρια συγκέντρωση ενισχύθηκε το 2017 και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω το 2018. Αναμένεται, επίσης, μεγαλύτερη εισερχόμενη δραστηριότητα από μη κινεζικές επιχειρήσεις, ιδίως στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Οι γεωπολιτικοί και ρυθμιστικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να προβληματίζουν τις επιχειρήσεις

Τα στελέχη αναφέρουν τις περαιτέρω αυξήσεις στον ρυθμιστικό έλεγχο μεταξύ των κορυφαίων κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την δραστηριότητα Σ&Ε το 2018. Το 43% των επιχειρήσεων αναφέρει την γεωπολιτική αβεβαιότητα ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τους.[8]

Η δημιουργία αξίας δεν αφορά πλέον μόνο στην κερδοφορία

Καθώς τα ενδιαφερόμενα μέρη στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον ποικίλουν, εντείνεται και η ζήτηση για δημιουργία αξίας πέρα από τα καθαρά κέρδη μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, το 45% των στελεχών[9] αναφέρει ότι, πλέον, θα πρέπει να επικοινωνήσει ένα ευρύτερο αφήγημα, το οποίο να διατυπώνει με σαφήνεια το σκεπτικό πίσω από τις συμφωνίες, ώστε να προσελκύσει έναν ευρύτερο κύκλο ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων, των ρυθμιστικών αρχών, των εργαζομένων, αλλά και των τοπικών κοινοτήτων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, παρατηρεί: «Το 2018 προμηνύεται μία δυνατή χρονιά για Σ&Ε παγκοσμίως. Αυτό το θετικό κλίμα αισιοδοξούμε πως θα επηρεάσει και την Ελλάδα, η οποία αρχίζει σταδιακά να αφήνει πίσω της την αβεβαιότητα του παρελθόντος, καλλιεργώντας ένα πρόσφορο έδαφος για συμφωνίες και επενδύσεις. Η δημιουργία ενός φιλικού προς τους επενδυτές περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την χώρα μας αυτή την χρονιά, προκειμένου να προσελκύσουμε επενδυτές από το εξωτερικό».

 

[1] Global Capital Confidence Barometer, Οκτώβριος 2017, 56% σκέφτονται να προχωρήσουν σε εξαγορές μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

[2] Δεδομένα Dealogic και ανάλυση EY, εξαιρώντας τις εξαγορές περιουσιακών στοιχείων real estate. Ημερομηνία πρόσβασης: 28/12/2017.

[3] Δεδομένα Dealogic και ανάλυση EY, εξαιρώντας τις εξαγορές περιουσιακών στοιχείων real estate. Ημερομηνία πρόσβασης: 28/12/2017.

[4] Δεδομένα Dealogic και ανάλυση EY, εξαιρώντας τις εξαγορές περιουσιακών στοιχείων real estate. Ημερομηνία πρόσβασης: 28/12/2017.

[5] Global Capital Confidence Barometer, Οκτώβριος 2017.

[6] Δεδομένα Dealogic και ανάλυση EY. Ημερομηνία πρόσβασης: 28/12/2017.

[7] Δεδομένα Dealogic και ανάλυση EY. Ημερομηνία πρόσβασης: 28/12/2017.

[8] Global Capital Confidence Barometer, Οκτώβριος 2017.

[9] Global Capital Confidence Barometer, Οκτώβριος 2017.