ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobrokers

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας “ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.”, από σήμερα 2 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13:35’.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι στην οικονομική έκθεση της περιόδου 01.01.-30.06.2017, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της εταιρίας, στην από 29.9.2017 έκθεση επισκόπησής του, θεμελίωσε “μη διαφοροποιημένη” γνώμη.

Ακόμη σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρηση