Είπαν όχι σε αποζημιώσεις 80.000 ευρώ Νανόπουλος, Καραμούζης, Μπαλλής – Να τα έπαιρναν και να τα έδιναν σε φτωχούς

Στα 250.000 ευρώ είχαν προσδιοριστεί οι αποζημιώσεις των ανθρώπων που δημιούργησαν τη EUROBANK και που αποχώρησαν εν όψει της κρατικοποίησής της. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε καθαρά 170.000 ευρώ για τον καθένα τους.

Στο πλαίσιο του λαικισμού που είναι κυρίαρχο στη χώρα, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να κουρέψει τις αποζημιώσεις σε 80.000 μικτά, εξισώνοντας ουσιαστικά, τρία κορυφαία στελέχη, με τους απλούς τραπεζουπαλλήλους, ορισμένοι από τους οποίους, πήραν 75.000 ευρώ στο “συγγενές” πλέον Τ.Τ.

Οι τρεις, αποφάσισαν να μη δεχθούν την αποζημίωση.

Κακώς, κατά τη γνώμη μας! Έπρεπε να την πάρουν και δημόσια να πουν σε ποιό ίδρυμα με φτωχούς ανθρώπους θα τα έδιναν. Θα ήταν αυτός ένας τρόπος, αφενός να δείξουν ότι θίγονται από την υποβάθμιση που τους έγινε και αφετέρου να περάσουν ένα μήνυμα θετικό στην κοινωνία.