Εθνική Ασφαλιστική: Αναδιάρθρωση της διεύθυνσης πωλήσεων

Την πελατοκεντρική της δομή ενισχύει η Εθνική Ασφαλιστική, με έναν νέο πρωτοπόρο σχεδιασμό σε ότι αφορά τις πωλήσεις της.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός αυτός, που ως στόχο θέτει την παροχή εξελιγμένων ποιοτικά υπηρεσιών από την Εταιρία, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών και των συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής αλλά και τη μεγέθυνση των εργασιών της.

Η Εθνική Ασφαλιστική επανασχεδίασε τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων.

Η Γενική αυτή Διεύθυνση, θα ελέγχει τις εξής επιμέρους διευθύνσεις: τη Διεύθυνση Πωλήσεων Εταιρικού Δικτύου, τη Διεύθυνση Πωλήσεων Μεσιτών-Πρακτόρων, τη Διεύθυνση Επιχειρηματικών Πελατών, ενώ συστήνεται και μία ακόμη διεύθυνση εκείνη της Υποστήριξης Δικτύων Πωλήσεων. Το εκπαιδευμένο και υψηλού επιπέδου υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Ασφαλιστικής μαζί με νέα, έμπειρα και ικανά στελέχη της αγοράς συνενώνουν τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη των εργασιών του δικτύου και των συνεργατών της επιχείρησης.

Με τρόπο αποτελεσματικό, η Εταιρία επανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας και προϊόντα χρησιμοποιώντας εξελιγμένες υποδομές και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες οικονομικές τάσεις που προσδιορίζουν τις ανάγκες των πελατών της. Ο νέος σχεδιασμός της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων επιτρέπει τη λήψη και ανάλυση μηνυμάτων από την αγορά, τις συνεχείς βελτιώσεις των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την αποτελεσματική και λειτουργική υποστήριξη των αναγκών του δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής ώστε να διευκολύνεται το έργο του στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Πεποίθηση της Διοίκησης της Εταιρίας αλλά και του δικτύου της αποτελεί, πως η συγκεκριμένη αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των πωλήσεων ισοδυναμεί με μία “δια βίου εξέλιξη” του συστήματος αυτού, που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αναβαθμίσει τις δομές ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς.