Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το καλυμμένο ομόλογο – Επιτόκιο 3,25%

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση καλυμμένου ομολογιακού δανείου από την Εθνική Τράπεζα, διάρκειας τριών ετών. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα και η αρχική τιμολόγηση τοποθετεί το επιτόκιο στο 3,25%.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι UBS, HSBC, Goldman Sachs, Merrill Lynch, RBS, Deutsche Bank, Νatwest Μarkets.Η τράπεζα θα ενισχύσει τη ρευστότητά της, με στόχο έως το τέλος του έτους να αποπληρώσει τα 2,6 δισ. ευρώ που έχουν απομείνει από τον δανεισμό, τον οποίο έχει λάβει από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) της Τράπεζας της Ελλάδος και θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα απεγκλωβιστεί από τονδανεισμό του ELA.