Εθνική και Alpha προτιμά η Nomura – “Περνούν τα stress tests οι ελληνικές τράπεζες”

Την προτίμησή στις μετοχές της Εθνικής και της Alpha Bank επαναδιατυπώνει η Nomura.

Όπως εκτιμά η χρηματιστηριακή, ο βασικός λόγος της πρόσφατης υποαπόδοσης των μετοχών του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα σχετίζεται με τον κίνδυνο πρόωρων εκλογών το 2015.

«Όπως εξηγούν οι οικονομολόγοι μας, η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της τρόικας μέχρι το τέλος του έτους και να συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο εποπτείας/στήριξης για την μετά το πρόγραμμα περίοδο. Και οι δύο αυτοί στόχοι πρέπει να επιτευχθούν με έναν τρόπο που να καθιστά δυνατή την εκλογή νέου προέδρου της Δημοκρατίας στις αρχές του 2015, ώστε να αποφευχθούν οι πρόωρες εκλογές».

Τονίζει ακόμη ότι η κυβέρνηση έχει εγκρίνει νέους κανόνες για τον αναβαλλόμενο φόρο (DTA) που περιλαμβάνουν dilution ρίσκο για εκείνες τις τράπεζες που θα ανακοινώσουν ζημιές στο μέλλον. Το ρίσκο αυτό θα είναι υψηλότερο για εκείνες τις τράπεζες που διαπραγματεύονται με χαμηλούς πολλαπλασιαστές ή/και με υψηλότερα επίπεδα DTAs.

«Θεωρούμε ότι είναι πιθανό να δούμε αυτές τις τράπεζες να αναλαμβάνουν επιπλέον προβλέψεις στο β΄ εξάμηνο του 2014, για να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο ζημιών και dilution στο μέλλον».

Υποστηρίζει ακόμη ότι τα επίπεδα των επισφαλών assets είναι υψηλά για τις ελληνικές τράπεζες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό κλάδο. Ωστόσο, η Nomura εκτιμά ότι τα δίχτυα προστασίας που δημιουργήθηκαν μετά από την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου, ύστερα από τα δικά τους stress tests, αντιστοιχούν στο περίπου 30% των μεικτών δανείων, στο 98% των δημοσιευμένων NPLs και στο 63% των προβληματικών δανείων κατά μέσο όρο.

«Αυτό θα πρέπει να παρέχει ένα επαρκές δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που επικρατήσει το δυσμενές σενάριο. Ωστόσο, είναι πιθανό τα AQR να δημιουργήσουν την ανάγκη επιπλέον προβλέψεων από τις τράπεζες στο β΄ εξάμηνο», εκτιμά η Nomura.

«Θεωρούμε ότι η οικονομική βελτίωση στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση κόστους από τις ενοποιήσεις, θα πρέπει να δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα οι αποδόσεις των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων τους να διαμορφωθούν στο 12% κατά μέσο όρο», επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

Προσθέτει ακόμη ότι ενώ οι προβλέψεις θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο βραχυπρόθεσμα, τα επίπεδα κεφαλαίου θα είναι αρκετά για να περάσουν τα stress tests της ΕΚΤ.