Ελλάς – Γερμανία…συμμαχία; Ανακοίνωσαν κοινή επένδυση 10 εκατ. ευρώ

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν η Ελλάδα και η Γερμανία, στην οποία κάνουν γνωστό ότι θα επενδύσουν από κοινού περίπου 10 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση κοινών (διακρατικών) ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς αιχμής της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, κατά τη χρονική περίοδο 2013-2015. Επιθυμία των δύο χωρών, όπως επισημαίνουν, είναι να εδραιώσουν και να επεκτείνουν τη βάση τής έως σήμερα επιτυχημένης συνεργασία τους στους σημαντικούς αυτούς τομείς.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι φορείς των δυο κρατών, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Αθήνα και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) στο Βερολίνο, δημοσίευσαν τη νέα προκήρυξη επιστημονικής-τεχνολογικής συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω της υλοποίησης έργων μεγάλης χρηματοδοτικής εμβέλειας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο ανασχεδιασμός και η στροφή των Διακρατικών Ερευνητικών και Τεχνολογικών Προγραμμάτων προς αναπτυξιακή κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην άνθηση ερευνητικών τομέων αιχμής και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ανάλογα οφέλη και στις δύο χώρες. Επιπλέον, θα λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των δυσχερειών της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο».

Κάθε χώρα θα χρηματοδοτήσει τους δικούς της φορείς, οι οποίοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που καλύπτουν την έρευνα στην υγεία, τη βιο-οικονομία, την ενέργεια, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, τις τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, τη νανοτεχνολογία και τη φωτονική τεχνολογία.

Με την ευκαιρία της νέας προκήρυξης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητής Βασίλης Μάγκλαρης και ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας Τόμας Ράχελ δήλωσαν: «Κοινός μας στόχος είναι η επικέντρωση σε τομείς αιχμής της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και των δύο χωρών».

Η νέα πρωτοβουλία μεταξύ των δύο χωρών βασίστηκε στη Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας του 1978, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη την κοινή δήλωση για την ενίσχυση της ελληνο-γερμανικής συνεργασίας, που είχε συμφωνηθεί από την καγκελάριο, Άγκελα Μέρκελ και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Μάρτιο του 2010.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η μακροχρόνια γόνιμη διμερής επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών φορέων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων, έχει ανοίξει αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους και έχει δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή των καινοτόμων δράσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Εξάλλου «η ελληνο-γερμανική συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης παρέχει μεγάλες δυνατότητες αποτελώντας εφαλτήριο για την από κοινού συμμετοχή σε περαιτέρω ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, όπως στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020» τόνισε ο Γερμανός υφυπουργός.