Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες: Να συμψηφιστούν οι απαιτήσεις των εταιρειών με τα χρέη των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Έκκληση προς τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού απαιτήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών με τα χρέη των νοσοκομείων του ΕΣΥ απευθύνει με επιστολές της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να αποπληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Η ΠΕΦ επισημαίνει το ασφυκτικότατο οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να κινηθούν «λόγω της παραλυτικής έλλειψης ρευστότητας» και αναφέρει ότι στην κατάσταση αυτή  οδηγούν  «το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η επιλεκτική στάση πληρωμών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, οι ζημίες από το κούρεμα των ομολόγων που υποχρεωτικά έλαβαν έναντι παλαιότερων χρεών νοσοκομείων και η ασφυκτική πιστωτική πολιτική των τραπεζών».