Ενστάσεις για την παραγραφή χρεών του Δημοσίου – Τι λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής

Προνομιακή μεταχείριση σε βάρος των ιδιωτών εισάγει σύμφωνα με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, διάταξη σε άρθρο του νομοσχεδίου για το δημόσιο λογιστικό που ψηφίζεται σήμερα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 144 του νομοσχεδίου, «η παραγραφείσα απαίτηση κατά του δημοσίου δεν αντιτάσσεται για συμψηφισμό. Κάθε ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο μετά την παραγραφή τής απαίτησης κατ΄αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του Δημοσίου από τη συμπλήρωση της παραγραφής ή με οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση απ΄ αυτό της παραγεγραμμένης απαίτησης είναι άκυρη. Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια».

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή του το επιστημονικό συμβούλιο, «η ευνοϊκότερη μεταχείριση του Δημοσίου ως οφειλέτη, έναντι του ιδιώτη οφειλέτη, θίγει την αρχή της ισότητας, χωρίς, ούτε από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ούτε από αυτήν του Ν. 2362/1995, να προκύπτει ο λόγος δημοσίου συμφέροντος που καθιστά συνταγματικώς ανεκτή την ανωτέρω προνομιακή μεταχείριση».

Αντίστοιχο προβληματισμό εγείρει σύμφωνα με το γνωμοδοτικό όργανο της Βουλής και η ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 144, σύμφωνα με την οποία «κάθε ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο μετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ΄ αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει, δεδομένου ότι στον ιδιώτη δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις».

Να σημειωθεί ότι ενστάσεις υπήρχαν και για το άρθρο 137 που αφορά στις κατασχέσεις, όμως ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε νομοτεχνικές ρυθμίσεις προκειμένου να εναρμονιστεί με την Επιστημονική Υπηρεσία.