Επιτυχημένη η δημοπρασία εντόκων – Αντλήθηκαν 1,138 δισ. ευρώ με επιτόκιο 2,97%

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μη δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων, από την οποία ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), άντλησε  1,138 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα (2,97%), όπως και ο δείκτης κάλυψης, στο 1,3.