Η ΕΥ συνεργάζεται με τη SAP για να συνεχίσει την ανάπτυξη του blockchain

Τη συνεργασία της με τη SAP για την περαιτέρω ανάπτυξη εφαρμογών blockchain σε μια σειρά από κλάδους σε όλο τον κόσμο ανακοίνωσε η EY.

Στο πλαίσιο της υπάρχουσας συμμαχίας τους, οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται για την ενσωμάτωση εφαρμογών και υπηρεσιών blockchain με το σύστημα ψηφιακής καινοτομίας SAP® Leonardo, προκειμένου να επιταχυνθεί η εφαρμογή του blockchain από τις επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους.

Το ΕΥ Ops Chain, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους πελάτες της ΕΥ να απλοποιήσουν τη διαχείριση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, είναι μία από τις πρώτες εφαρμογές που βασίζονται στο blockchain και θα ενσωματωθούν στο SAP® Leonardo. Χρησιμοποιώντας το EY Ops Chain, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να ενοποιήσουν αποτελεσματικά τις ψηφιακές συμβάσεις, τις κοινές πληροφορίες αποθεμάτων και logistics, την τιμολογιακή πολιτική, την τιμολόγηση και τις πληρωμές. Αυτό θα βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων, ενώ θα μειώσει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Το SAP® Leonardo απλοποιεί την καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τις ενσωματώνει στις δραστηριότητες του πελάτη, εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα επέκτασης. Το σύστημα ψηφιακής καινοτομίας περιλαμβάνει υπηρεσίες και τεχνολογίες, όπως το Internet of Things (IoT) και το blockchain. Το SAP® Leonardo μπορεί να μετασχηματίσει «συστήματα αρχείου» – συστήματα “back-end”, όπως συστήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού πόρων (ERP) ή συστήματα διαχείρισης πελατών (CRM), που εστιάζουν στη διαχείριση ροής εργασίας (worκflows), επιχειρηματικών διαδικασιών και αρχείων εγγραφών (records) – σε «συστήματα ευφυΐας», που ανιχνεύουν, ερμηνεύουν και αντιδρούν αυτόματα σε μεγάλους όγκους δεδομένων.

Ο κ. Αριστομένης Γεωργακόπουλος, Director στο Συμβουλευτικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, αναφερόμενος στη συνεργασία με τη SAP, σχολιάζει: «Η τεχνολογία blockchain εισέρχεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, δίνοντας λύση σε επιχειρησιακές ανάγκες και δυνατότητα ανάπτυξης νέων επιχειρησιακών μοντέλων, που συχνά βασίζονται σε συνεργασίες. Το blockchain θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις τη διαχείριση και αξιοποίηση τεράστιων όγκων δεδομένων, που συχνά βρίσκονται σε ξεχωριστά και απομακρυσμένα συστήματα, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους. Η συνεργασία της ΕΥ με τη SAP θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πραγματικά τις ευκαιρίες που δημιουργεί το blockchain».