Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με ετήσιο έντοκο γραμμάτιο στο τέλος του χρόνου

Η κυβέρνηση σχεδιάζει χωρίς τυμπανοκρουσίες το πρώτο «πλησίασμά» της με τις αγορές, προβάροντας μία έκδοση – δοκιμή εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας ύστερα από τρία χρόνια μνημονιακής ζωής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στο ΄ΚΕΡΔΟΣ”, εφόσον εξακολουθήσουν να δημιουργούνται πρωτογενή πλεονάσματα, το τεστάρισμα των αγορών δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και πριν από το τέταρτο τρίμηνο του έτους, με μία μικρή έκδοση ετήσιας διάρκειας.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα αρμόδιοι παράγοντες υπολογίζουν μάλιστα ένα επιτόκιο πολύ κοντά στο 5%, το οποίο μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να φαίνεται ακριβό για έκδοση εντόκων γραμματίων, πλην όμως είναι πολύ κοντά σε αυτό που δανείζεται σήμερα η χώρα στις τρίμηνες και εξάμηνες εκδόσεις. Πέραν αυτών, το επίσης πολύ θετικό στην περίπτωση που πράγματι υλοποιηθεί μία τέτοια έκδοση, είναι ότι το Δημόσιο θα συγκεντρώσει ζεστό χρήμα και θα απεγκλωβιστεί από το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης των δόσεων του δανείου στήριξης.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Αξίζει να σημειωθεί σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το χρέος της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης:

1. Το χρέος της κεντρικής διοίκησης θα σημειώσει το 2013 άλμα κατά 15,6% του ΑΕΠ έναντι του 2012, φθάνοντας τα 352.320 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του προηγούμενου έτους το χρέος διαμορφώθηκε στα 343.230 εκατ. ευρώ ή στο 176,9% του ΑΕΠ, έναντι 367.978 εκατ. ευρώ ή 176,5% του ΑΕΠ το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση το 2012 μόνο κατά 0,4% περίπου του ΑΕΠ. Σημειώνεται, πάντως, ότι το 2012 σε απόλυτους αριθμούς το χρέος της κεντρικής διοίκησης μειώθηκε κατά 24.748 εκατ. ευρώ για να αυξηθεί εκ νέου το 2013.

2. Αντιστοίχως, σημαντική αύξηση κατά 13,5% του ΑΕΠ έναντι του 2012 θα παρουσιάσει το 2013 και το χρέος της γενικής κυβέρνησης, το οποίο θα ανέλθει στα 346.200 εκατ. ευρώ ή 189,1% του ΑΕΠ. Στο τέλος του 2012 το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 340.600 εκατ. ευρώ ή στο 175,6% του ΑΕΠ, έναντι 355.657 εκατ. ευρώ ή 170,6% του ΑΕΠ το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5% του ΑΕΠ. Και σε ό,τι αφορά το χρέος της γενικής κυβέρνησης, σε απόλυτους αριθμούς εκτιμάται ότι εφέτος θα σημειώσει μείωση κατά 15.057 εκατ. ευρώ, ενώ το 2013 προβλέπεται ότι θα αυξηθεί και πάλι κατά 5.600 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της κάλυψης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, το χρέος της γενικής κυβέρνησης του 2012 μειώθηκε κατά 105.973 εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI). Στη συνέχεια, αναμένεται να αυξηθεί λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατά 48.500 εκατ. ευρώ, της μείωσης του ενδοκυβερνητικού χρέους κατά 20.715 εκατ. ευρώ και της κάλυψης του ταμειακού ελλείμματος κατά 14.948 εκατ. ευρώ.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Σημαντική είναι πλέον η μείωση για δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους της κεντρικής διοίκησης το 2012, καθώς ανήλθαν σε 25.160 εκατ. ευρώ, έναντι 45.195 εκατ. το 2011. Η μεγάλη μείωση των δαπανών εξυπηρέτησης οφείλεται αφενός στη μείωση του δημόσιου χρέους, που πραγματοποιήθηκε μέσω του PSI και αφετέρου στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησής του. Οι δαπάνες για εξόφληση βραχυπρόθεσμων τίτλων του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες από το 2011 περιλαμβάνουν μόνο έντοκα γραμμάτια ιδιωτικού τομέα, ανήλθαν το 2012 συνολικά σε 43.607 εκατ. ευρώ έναντι 33.395 εκατ. ευρώ το 2011, λόγω της αυξανόμενης έκδοσης εντόκων γραμματίων. Για το 2013 οι δαπάνες εξόφλησης προβλέπεται να ανέλθουν σε 40.000 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους του χρέους της κεντρικής διοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν ανοδική πορεία έως το 2011. Για το 2012 οι δαπάνες για τόκους αντιπροσώπευαν το 6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ για το 2013 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο 4,9% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η μείωση των τόκων από το 2012 και μετά οφείλεται κυρίως στη μείωση του ύψους του δημόσιου χρέους μετά την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI) και τη μείωση των επιτοκίων των δανείων του μηχανισμού στήριξης και των νέων ομολόγων μετά την ανταλλαγή χρέους.

Λήξεις ομολόγων

Μετά την ολοκλήρωση του PSI, ο χρονικός ορίζοντας των λήξεων του χρέους της κεντρικής διοίκησης στις 30/09/2012 ομαλοποιείται πλέον και εκτείνεται έως το 2057. Διευκρινίζεται ότι το 2014 προβλέπεται η λήξη ομολόγων ύψους:

– 5.225,5 εκατ. ευρώ που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008, για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας, έναντι απόκτησης προνομιούχων μετοχών των ελληνικών τραπεζών από το ελληνικό Δημόσιο συνολικής ονομαστικής αξίας 5.148,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το Δημόσιο κατέχει σήμερα 4.473,6 εκατ. ευρώ, καθώς οι μετοχές της ΑΤΕ, ονομαστικής αξίας 675 εκατ. ευρώ, επεστράφησαν από το ελληνικό Δημόσιο έναντι μετρητών.

– 1.500 εκατ. ευρώ που έχουν εκδοθεί για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΤΕΜΠΜΕ (σημερινό ΕΤΕΑΝ) έναντι ίσης αξίας προνομιούχων μετοχών που έχει στην κατοχή του σήμερα το ελληνικό Δημόσιο και

– 10.037,7 εκατ. ευρώ που έχουν στην κατοχή τους η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ευρωπαϊκές εθνικές κεντρικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι τα έτη 2013-2020 λήγουν ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους οι ανωτέρω φορείς. Επισημαίνεται ότι στις 30/09/2012 το ύψος των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου περιορίστηκε στο 39% του χρέους κεντρικής διοίκησης (έναντι 91% το 2009) και αντικαταστάθηκε με δάνεια που ελήφθησαν από τον μηχανισμό στήριξης, τα οποία αποτελούν πλέον το 49% του χρέους κεντρικής διοίκησης.