Η Ε. Ε ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υπογράφεται από την Δανή Επίτροπο Ανταγωνισμού Margrethe Vestager κλείνει οριστικά το θέμα της τιμής ρεύματος για την εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Η απόφαση,  όχι μόνο απορρίπτει την καταγγελία της ΔΕH περί κρατικής ενίσχυσης, αλλά έκρινε ότι η τιμή 36,6 ευρώ η μεγαβατώρα που τελικά καθορίστηκε από την απόφαση διαιτησίας, (40,7 ευρώ αν συμπεριληφθούν υποχρεωτικές χρεώσεις 4,1 ευρώ) είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για μεταλλουργικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, ο οποίος το 2013 ανερχόταν σε 30,87 ευρώ η μεγαβατώρα.

 

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η  ΔΕΗ είναι μονοπώλιο στην αγορά προμήθειας και μονοψώνιο στην αγορά παραγωγής ηλεκτρισμού και άρα δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική για έναν πελάτη με τα χαρακτηριστικά της Αλουμίνιον (ο μεγαλύτερος καταναλωτής με ενέργεια που ισοδυναμεί με το 5% της συνολικής κατανάλωσης της χώρας και το 40% της κατανάλωσης της Υψηλής Τάσης).  Έτσι, η Αλουμίνιον δεν μπορεί να στραφεί ούτε σε ιδιώτη προμηθευτή ούτε σε εισαγωγές λόγω του ιδιαίτερου προφίλ της αλλά και του γεγονότος ότι μόνο η ΔΕΗ διαθέτει πρόσβαση σε φθηνού κόστους ηλεκτροπαραγωγή (υδροηλεκτρικά και λιγνίτες).