Η απάντηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις πληροφορίες για πώληση της “ΑΝΕΜΟΣ”

Τι απαντά η ΕΛΛΑΚΤΟΡ για την ΕΛΤΕΧ Άνεμος

 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διερευνά τις δυνατότητες αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων και όταν και εφόσον συντρέχει γεγονός προβαίνει αρμοδίως στη γνωστοποίησή του, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, κατόπιν ερωτήματος που έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, με αφορμή τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επικείμενη πώληση της θυγατρικής της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΟΜΟΣ.

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενημερώνει, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τη θυγατρική αυτής, ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., αναφορικά με το ενδεχόμενο συναλλαγής  υπό της πρώτης επί της συμμετοχής της στη δεύτερη, ότι  η  ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της μετοχικής της αξίας, διερευνά ανέκαθεν, χάριν του εταιρικού συμφέροντος, τις δυνατότητες αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων και, διαβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με την πάγια τακτική της, όταν και εφόσον συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου εύλογα αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα και αρμοδίως στην γνωστοποίησή του.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Η εταιρεία ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ύστερα από ενημέρωση της ιδίας από την κύρια μέτοχο και μητρική αυτής, ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία (κατά τα δημοσιεύματα μερίδος του τύπου) φέρεται να εισέρχεται σε συναλλαγή με αντικείμενο τη συμμετοχή της στην ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ότι:

H ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της μετοχικής της αξίας, διερευνά ανέκαθεν, χάριν του εταιρικού συμφέροντος, τις δυνατότητες αξιοποίησης των περιουσιακών της στοιχείων και διαβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με την πάγια τακτική της, όταν και εφόσον συντρέχει γεγονός, η δημοσιοποίηση του οποίου εύλογα αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των μετοχών της, προβαίνει η ίδια υπεύθυνα και αρμοδίως στην γνωστοποίησή του.

 Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.