Η απάντηση του ΟΠΑΠ στους πράκτορες για τα VLTs

 

 

Η επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΠΑΠ  Καμίλ Ζίγκλερ προς τους πράκτορες:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την επιστολή σας και το αντίστοιχο συνοδευτικό υλικό που μας στείλατε σχετικά με το από 17 Νοεμβρίου 2014 ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής σας Συνέλευσης, σας γνωρίζουμε  τα ακόλουθα:

Μετά από πολλές συζητήσειςτων ομάδων εργασίας και πολύμηνες διαπραγματεύσεις, με μεγάλη απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι η πρότασή σαςδιαφοροποιείται θεμελιωδώς από την τελική πρόταση που σας υποβάλαμε στις 29 Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου,ευλόγως θεωρούμε ότι η πρότασή μας είτε δεν έγινε δεκτή, είτε δεν εξετάστηκε, είτε δεν αντιμετωπίσθηκε με τη δέουσα βαρύτητα, παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα επωφελής για όλους τους πράκτορες καλύπτοντας απόλυτα όλες τις δυνατότητές τους.

Δυστυχώς επανήλθατε με μία “νέα” πρόταση, βασισμένη στην εγκατάσταση έως τριών παιγνιομηχανημάτων στα υφιστάμενα πρακτορεία,παραβλέπονταςγια μια ακόμη ότι, όπως:

·         έχουμε εξηγήσει αναλυτικά πολλάκις,η πρόταση αυτή έχει αξιολογηθεί και δεν ικανοποιεί την ανάγκη λελογισμένης έκθεσης του κοινού στα τυχερά παιχνίδια, καθώς και την ανάγκη αποτελεσματικής εποπτείας των σημείων διάθεσης.

·         έχουμε τεκμηριώσει, η δημιουργία αμιγών χώρων παιγνιομηχανημάτων(gaminghalls)είναι η πιο βιώσιμη λύση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης αγοράς τυχερών παιγνίων η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη τη χώρα.

·         εξηγήσαμε, στρατηγική μας, δεν είναι μόνο η επιτυχής εγκατάσταση των παιγνιομηχανημάτων,αλλά η προστασία και η αναβάθμισητης εικόνας των υπαρχόντων πρακτορείων μας, τα οποία αντιμετωπίζονται από το κοινό ως οικείοι χώροι κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας.

·         είναι φανερό τα ηλικιακά κριτήρια συμμετοχής σε διαφορετικά παιχνίδια της ΟΠΑΠ θα  δημιουργήσουν σύγχυση όχι μόνο ανάμεσα στους παίκτες, αλλά και στους ίδιους πράκτορες, προκαλώντας εξίσου τεράστια εμπόδια στον εποπτικό έλεγχο κάθε δραστηριότητας εξαιτίας των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων που προβλέπει η νομοθεσία για κάθε δραστηριότητα.

Επιπροσθέτως, ζητήσατε τη δημιουργία μιας μεγάλης Πανελλαδικής εταιρίας “ειδικού σκοπού”, η οποία θα διαχειρίζεται μέχρι 300 GamingHalls σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο λόγω οργανωτικής και λειτουργικής πολυπλοκότητας και ως εκ τούτου  ενέχει σοβαρούς κινδύνους στην εκτέλεσή του. Επιπλέον, από πλευράς χρόνου είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν σοβαρές καθυστερήσεις, οι οποίες είναι δυνατό να εκτροχιάσουν το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και επιτάσσουν οι συμβατικές υποχρεώσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.  Επιπλέον, είναι ευρέως γνωστό και αποδεικνύεται με πολλά παραδείγματα του παρελθόντος ότι τέτοιου είδους “σχήματα” απέτυχαν στην Ελλάδα, και οι συμμετέχοντες σε αυτά έχασαν τα κεφάλαια που επένδυσαν. Καθίσταται λοιπόν προφανές, ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν θα θέσει σε κίνδυνο ούτε τις μεγάλες επενδύσεις που κάνει για το έργο αυτό, αλλά ούτε και την αξιοπιστία της, αφήνοντας  τη διαχείριση ενός τόσοπερίπλοκου και ευαίσθητου έργουόχι μόνο για την ΟΠΑΠ, αλλά και για την ελληνική κοινωνία και το Ελληνικό Κράτος,σε πειραματισμούς συλλογικών σχημάτων.

Όπως ήδη καλά γνωρίζετε, το επιχειρηματικό μοντέλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. βασίζεται σε μία μακροχρόνια και προσωπική σχέση αυτής με τους πράκτορές της. Η αμφίδρομη αυτή σχέση αναδεικνύει τις προσωπικές ικανότητες κάθε πράκτορα, την ατομική του απόδοση και αξιοπιστία στην τήρηση ορθής συμπεριφοράς, τη συμμόρφωση με τους κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού, καθώς επίσης και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αλλά και αυτούς που αναφέρονται στην από 29 Οκτωβρίου πρότασή μας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. εμμένει σταθεράστις θέσειςτης.Ωστόσο,λαμβάνοντας υπόψη το πρόσφατο αίτημα σας για μεγαλύτερες τοπικές κοινοπραξίες,η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται σε ειδικές, επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ενός GamingHall σε τοπική κοινοπραξία αποτελούμενη από μέχρι 10 πράκτορες.

Τέλος, σημειώνουμε ότι μέχρι την ημερομηνία της παρούσας, δεν μας έχετε ακόμη ενημερώσει για τις απόψεις σας σχετικά με τα άλλα δύο εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που σας έχουμε θέσει,δηλαδή την προμήθεια για το Πάμε Στοίχημα και τους όρους συμμετοχής για το διαδικτυακό στοίχημα.Η ΟΠΑΠ σε ένδειξη καλής πίστης και πλέον των όσων έχει συμφωνήσει, συνεχίζει να αποδίδει στους πράκτορες για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης των παικτών στο διαδικτυακό στοίχημα, προμήθεια 9%. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτή η αναβλητική σας στάση είναι σε βάρος των πρακτόρων και θέτει σοβαρά και χωρίς λόγο εμπόδια στη συνεργασία μας μαζί τους.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις μας έναντι της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους μετόχους,καθώς και τα συμφέροντα των πρακτόρων μας, είμαστε υποχρεωμένοι να μην υιοθετήσουμε οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο την επένδυσή  μας όσο  και τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μας με τους πράκτορες, παρακάμπτοντας τις στρατηγικές επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Δράττουμε επίσης την ευκαιρία να σας επαναλάβουμε ότι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης των πρακτόρων μας και η ταυτόχρονα πλήρης συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας ως αποκλειστικού παρόχου τυχερών παιχνιδιών, παραμένουν οι πρωταρχικοί στόχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε.»