Η ύφεση του ελληνικού μεταποιητικού τομέα συνεχίζεται το Νοέμβριο

Η δραστηριότητα στα ελληνικά εργοστάσια εξακολούθησε να μειώνεται κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, καθώς τα επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης περιορίστηκαν έντονα μετά την περαιτέρω πτώση των νέων εργασιών.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την Markit, υπήρξαν σημαντικές μειώσεις στα αποθέματα τόσο των ετοίμων προϊόντων όσο και των προμηθειών, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, οφειλόταν εν μέρει στα προβλήματα που συνδέονταν με τα ταμειακά διαθέσιμα.

Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI®) –ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης στη μεταποιητική οικονομία– έκλεισε στις 41.8 μονάδες το Νοέμβριο, τιμή ελαφρώς υψηλότερη από το χαμηλό τεσσάρων μηνών των 41.0 μονάδων του Οκτωβρίου, ωστόσο ενδεικτική της περαιτέρω σημαντικής επιδείνωσης της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα.

Τα επίπεδα παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών αγαθών συνέχισαν να υποχωρούν με απότομο ρυθμό το Νοέμβριο. Παρότι ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ασθενέστερος από το Μάιο, εξακολουθούσε να υπερβαίνει το μέσο όρο που έχει καταγραφεί κατά την τρέχουσα περίοδο υποχώρησης διάρκειας 38 μηνών. Η ασθενέστερη τάση σημειώθηκε με διαφορά στην παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών.

Αιτία της πτώσης της παραγωγής ήταν η περαιτέρω μείωση του όγκου νέων εργασιών στον κλάδο. Το Νοέμβριο παρατηρήθηκε απότομη συρρίκνωση των συνολικών νέων παραγγελιών, η οποία ήταν εν μέρει απόρροια της σημαντικής μείωσης του επιπέδου των νέων εργασιών που λήφθηκαν από πελάτες του εξωτερικού.

Οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να μειώνουν τα επίπεδα των αδιεκπεραίωτων εργασιών κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, λόγω της απουσίας πιέσεων στην παραγωγική ικανότητα. Ο ρυθμός μείωσης εξασθένησε από το χαμηλό ρεκόρ σε διάστημα οκτώ μηνών του Οκτωβρίου, παραμένοντας ωστόσο έντονος.
Μεγαλύτερος αριθμός απώλειας θέσεων εργασίας καταγράφηκε στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών το Νοέμβριο, καθώς έγιναν προσπάθειες μείωσης του κόστους σε συνάρτηση με τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας ήταν ο δεύτερος ταχύτερος των τελευταίων επτά μηνών, έχοντας εξασθενήσει ελαφρώς από τον Οκτώβριο.

Τα αποθέματα προμηθειών μειώθηκαν ραγδαία, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, με τον εντονότερο ρυθμό που έχει καταγραφεί στην ιστορία διεξαγωγής της έρευνας, καθώς οι εταιρείες περιόρισαν τις αγορές εισροών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτα στοιχεία, εκτός του ότι ήταν αποτέλεσμα του περιορισμένου φόρτου εργασίας, τα αποθέματα προμηθειών ήταν χαμηλότερα εν μέσω δυσκολιών σχετικών με τα ταμειακά διαθέσιμα. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν επίσης με έντονο και επιταχυνόμενο ρυθμό κατά τη διάρκεια του μήνα.

Εν τω μεταξύ, τα χαμηλά αποθέματα στις αποθήκες των προμηθευτών συνέβαλαν στη σημαντική επιμήκυνση του χρόνου παράδοσης προμηθειών. Η επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών ήταν η εντονότερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα δύο ετών.
Τα στοιχεία της έρευνας του Νοεμβρίου υπέδειξαν περαιτέρω (μολονότι ελαφρώς ασθενέστερη) αύξηση των μέσων τιμών αγορών που κλήθηκαν να πληρώσουν οι Έλληνες κατασκευαστές, καθώς αναφέρθηκαν αυξήσεις στις τιμές ορισμένων μετάλλων και άλλων πρώτων υλών. Παρά το γεγονός αυτό, υπήρξε ακόμα μία σημαντική μείωση των τιμών εργοστασίου, με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο.

Ο Phil Smith, economist της Markit και συγγραφέας της έκθεσης για την έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών PMI είπε: «Ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας εξακολούθησε να συρρικνώνεται το Νοέμβριο, αυξάνοντας την πιθανότητα το ΑΕΠ και τα ποσοστά ανεργίας να επιδεινωθούν περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο. Πράγματι, τόσο η παραγωγή όσο και η απασχόληση στα εργοστάσια μειώθηκαν σημαντικά, καθώς οι κατασκευαστές ανταποκρίθηκαν στην πτωτική τάση των νέων εργασιών, δεδομένου ότι στην εγχώρια αγορά αλλά και στις διεθνείς αγορές καταγράφηκε συνεχιζόμενη εξασθένηση.

Εν τω μεταξύ, μέλη του πάνελ εξακολούθησαν να επισημαίνουν το ζήτημα σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα, το οποίο υπογραμμίστηκε από την έντονη συρρίκνωση της αγοραστικής δραστηριότητας και των αντίστοιχων αποθεμάτων προμηθειών, η οποία υπερέβη με διαφορά την πρόσφατη υποχώρηση των επιπέδων παραγωγής. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν αισθητά κατά τη διάρκεια του μήνα, χαρακτηριστικό το οποίο υπό κανονικές συνθήκες είναι πιθανό να προτρέψει τις εταιρείες στη λήψη μέτρων κατά των κινδύνων που απειλούν τη συνέχιση της παραγωγής και στην αύξηση των επιπέδων προμηθειών».