Η BUNDESBANK “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΕΙ” ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

bundesbankΕνδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ “φωτογραφίζει” η Bundesbank στη μηνιαία της έκθεση. 

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας τονίζει ότι η ευρωζώνη πρέπει να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη χρεοκοπία κράτους – μέλους.

Δεν χωράει αμφιβολία, ότι η συγκεκριμένη αναφορά στοχεύει στην Ελλάδα.

«Η ευρωζώνη δεν έχει ξεπεράσει την οικονομική κρίση και την κρίση του χρέους», τονίζει η Bundesbank και επαναλαμβάνει την πάγια θέση της ότι τα μεμονωμένα κράτη και οι επενδυτές πρέπει να αναλαμβάνουν την πρωταρχική ευθύνη για τα χρέη τους.