Η Cyprus Popular Bank Public ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει στις 20 Δεκεμβρίου, 2012 για να εξετάσει θέματα τα οποία επηρεάζουν τη δομή του μετοχικού της κεφαλαίου.