ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΕΗ: Εγκρίθηκαν 59 θέσεις εποχικού προσωπικού

Εγκρίθηκαν οι παρακάτω θέσεις εποχικού προσωπικού στις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν εντός των ημερών.

ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 2243022780
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 5 2245022588
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΩ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1 2242059152
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΚΩ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 2242059152
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 7 2251026120
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 4 2254022831
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2 2254022831
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 2 2273092253
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 5 2271044515
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 2271044515
ΔΕΗ ΑΕ ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 2271044515
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 1 2254022831
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 2254022831
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΝΤΙΚΗΘΥΡΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 2109008857
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 2242059152
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 2 2242059152
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΓΑΥΔΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 2109008857
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 4 2273092254
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 1 2245022588
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 3 2242059152
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΠΑΤΜΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 3 2242059152
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΚΥΡΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΚ 2 2222093440
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2 2245022588
ΔΕΗ ΑΕ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 3 2245022588

 ΠΗΓΗ: E-DIMOSIO.GR