«Θηλιά» για δεκάδες προμηθευτές η πτώχευση της Μαρινόπουλος

 Σε «θηλιά» για δεκάδες προμηθευτές μετατράπηκε η πτώχευση της Μαρινόπουλος, με τις επιπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών.

Δεκάδες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Creta Farms, η Νεογάλ και η Εlbisco, βλέπουν τα αποτελέσματά τους να επιβαρύνονται, λόγω του κουρέματος στις οφειλές κατά 50%, αλλά και λόγω της μεγάλης πτώσης στις πωλήσεις.

 Ενδεικτική η περίπτωση της μακεδονικής γαλακτοβιομηχανίας Νεογάλ η οποία το 2016 κατέγραψε κάμψη εσόδων και χαμηλά κέρδη, κυρίως λόγω υψηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις που κατά το μεγαλύτερο μέρος τους αφορούν διαγραφή απαιτήσεων από την αλυσίδα «Μαρινόπουλος».

Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,42 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,51 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 18,1%. 

Όσον αφορά την Creta Farms, βρίσκεται σε νέα διαπραγμάτευση  με τους πιστωτές της για αναδιάρθρωση του δανεισμού, την οποία αποδίδει στην απομείωση των απαιτήσεων από τη Μαρινόπουλος κατά 50% (4,4 εκατ. ευρώ), όπως αναφέρει στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2016.

Πλήγμα από την πτώχευση της Μαρινόπουλος δέχθηκε και η ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας (Agrino), η οποία παρουσίασε έσοδα 26,14 εκατ. ευρώ, έναντι 27,505 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το καθαρό της αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σε ζημιές 1,39 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,26 εκατ. ευρώ το 2015.

Πλήγμα υπέστη και η βιομηχανία τροφίμων Elbisco η οποία το 2016 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 113,43 εκατ. ευρώ, έναντι 117,56 εκατ. ευρώ το 2015, μειωμένα κατά 3,5%.