Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ: Νέος επιστημονικός διευθυντής ο Γ. Αργείτης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, στη συνεδρίαση της 5 Ιουνίου 2014, επέλεξε ως νέο Επιστημονικό Διευθυντή του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ τον Αν. Καθηγητή Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιώργο Αργείτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το Δ.Σ. του ΙΝΕ / ΓΣΕΕ αναγνωρίζoντας την σημαντική συμβολή του απερχόμενου λόγω συνταξιοδότησης επιστημονικού διευθυντή καθ. Σάββα Ρομπόλη στην ανάπτυξη, στη λειτουργία και στην παρέμβαση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, τον ευχαριστεί για την πολύχρονη, πολύτιμη και συνεπή προσφορά του στην τεκμηρίωση των θέσεων της ΓΣΕΕ και την προβολή τους στην ελληνική κοινωνία και στους εργαζόμενους.

Ο νέος Επιστημονικός Διευθυντής κ. Γιώργος Αργείτης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Οικονομικά στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα πεδία της μακροοικονομικής θεωρίας, της οικονομικής πολιτικής και της ελληνικής οικονομίας. Στο επίκεντρο των δημοσιεύσεών του βρίσκονται τα ζητήματα της άνισης διανομής του εισοδήματος, της ανεργίας και κυρίως της διαμόρφωσης οικονομικών πολιτικών με στόχο την πλήρη απασχόληση. Τα τελευταία 4 χρόνια συνεργάζεται με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομικού Μετασχηματισμού στο πλαίσ ιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων.

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα συνεχίσει απρόσκοπτα και με εντονότερο τρόπο την επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση των θέσεών του με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων ενάντια στις νεοφιλελεύθερες – μνημονιακές πολιτικές που έχουν ισοπεδώσει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα».