ΙΟΒΕ: Στα 2,8 δισ. η συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στο ΑΕΠ

Σε τουλάχιστον 2,8 δισ. ευρώ ανέρχεται η συμβολή της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας, όπως επισημαίνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας επικαλούμενη την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η συνολική επίδραση της δραστηριότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας στο εγχώριο ΑΕΠ ξεπερνά σήμερα τα 2,8 δισ. ευρώ. Για κάθε 1.000 ευρώ που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά 3.420 ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση της λειτουργίας των παραγωγικών φαρμακοβιομηχανιών στην απασχόληση εκτιμάται σε 53.100 θέσεις εργασίας.

Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, ο κλάδος παραγωγής φαρμάκων στην Ελλάδα συμβάλλει κατά 9,6% στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα για το 2010, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, μετά τη Σλοβενία (12,7%) και τη Δανία (10,4%).

Η μελέτη επισημαίνει ότι μια σειρά παραγόντων επιδρούν αρνητικά στην εύρυθμη λειτουργία του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας και στις προοπτικές ανάπτυξής του, με κυριότερη την έλλειψη ρευστότητας. Η αναγκαία – αλλά και με σημαντικές αρνητικές παρενέργειες – διαδικασία εξορθολογισμού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και η αυξημένη χρήση των οικονομικότερων γενόσημων φαρμάκων είναι οι δύο συνιστώσες που οδηγούν τις εξελίξεις στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία.

Όμως, οι ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στη αγορά γενοσήμων διαμορφώνουν μια δυναμική υπέρβασης των αδιεξόδων, επισημαίνεται στη μελέτη. Η υπέρβαση αυτή απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για τον φαρμακευτικό κλάδο, με σημαντικότερες τη λειτουργική αναβάθμιση του ΕΟΦ, την επίσημη, διαφανή καταγραφή της φαρμακευτικής δαπάνης, τη διευθέτηση των υφιστάμενων χρεών των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, την ενίσχυση της έρευνας με στόχο τη συστηματική προαγωγή της καινοτομίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών.