ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΙΣΠΑΝΙΑ: Αρνητικό outlook δινει η Moody’s – Ποιοί οι λόγοι

Το outlook του Ισπανικού τραπεζικού συστήματος είναι αρνητικό –και παραμένει έτσι από το 2008- σύμφωνα με έκθεση της Moody’s. Όπως αναφέρει ο οίκος, ο κύριος λόγος είναι η εκτίμηση ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε μια υφεσιακή οικονομία, επιβαρυνόμενες από υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων assets που αναμένεται να επιδεινωθούν σημαντικά, ενώ θα συνεχίσουν οι πιέσεις στην κερδοφορία και τα κεφάλαιά τους.

Σύμφωνα με την Moody’s, στο outlook των ισπανικών τραπεζών συνυπολογίζονται
-η περιορισμένη πρόσβαση στις αγορές
-η αυξημένη εξάρτηση των τραπεζών από χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και
-η σημαντική πιστωτική έκθεση των τραπεζών στην Ισπανική κυβέρνηση.

Τα βελτιωμένα επίπεδα των τραπεζικών κεφαλαίων, εν μέρει λόγω της ανακεφαλαιοποίησής τους,δεν θα αντισταθμίσουν πλήρως αυτές τις πηγές πιέσεων, ιδιαίτερα αν η οικονομία δεν βελτιωθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του 2013, σχολιάζει η Moody’s.