ΚΑΖΙΝΟ: Αλλάζει ο “χάρτης” – Στο Hyatt Regency το καζίνο Θεσσαλονίκης, ανοίγει η Φλώρινα

Αλλάζει ο “χάρτης” των καζίνο στην Ελλάδα, μετά τις αποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Η Επιτροπή ενέκρινε τη μεταφοράς του καζίνο Θεσσαλονίκης στο Hyatt Regency και τη λειτουργία του καζίνο της Φλώρινας, με τις αποφάσεις να αναρτώνται στη διαύγεια.

Οι αποφάσεις της ΕΕΕΠ

Για το καζίνο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση,  επιτρέπεται στον κάτοχο της άδειας του καζίνο η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο στις εγκαταστάσεις του κτιριακού συγκροτήματος Hyatt Regency Thessaloniki, όπου με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του θα προβεί στις απαραίτητες εργασίες ώστε να καταστεί δυνατή η νόμιμη λειτουργία του καζίνο στο συγκρότημα αυτό.  Ολες οι απαραίτητες για τη νόμιμη λειτουργία του καζίνο εργασίες (επισκευές, παρεμβάσεις κ.λ.π.) στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Hyatt Regency Thessaloniki θα πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε το καζίνο να τεθεί σε λειτουργία εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

Για το καζίνο της Φλώρινας προβλέπεται ότι “δεδομένου ότι η λειτουργία του καζίνο αφορά το δημόσιο συμφέρον, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες για τη νόμιμη λειτουργία του καζίνο εργασίες (επισκευές, παρεμβάσεις κ.λ.π.) και τις σχετικές με τον εξοπλισμό ενέργειες και να θέσει σε λειτουργία το καζίνο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής”.