ΚΑΡΕΛΙΑΣ: 63, 9 εκατ. καθαρά κέρδη!

karelia-660
Η διοίκηση της Κρέλιας προειδοποίησε για δραματικές συνέπειες στη νόμιμη ζήτηση ενώ λέει όχι σε αύξηση της φορολογίας των τσιγάρων. 63,9 εκατ. ήταν τα καθαρά κέρδη του 2014 κι αυξημένο 9,4% το μέρισμα του 2014, με τη μερισματική απόδοση στο 4,08%.

Το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της η οποία θα συγκληθεί την 18η Ιουνίου, θα προτείνει τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 25,668 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσό 9,30 ευρώ ανά μετοχή.

Το προτεινόμενο μέρισμα, αφού αφαιρεθεί ο φόρος, είναι αυξημένο 9,41% σε σχέση με αυτό του 2013, και διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση της τάξης του 4,08% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31 ∆εκεμβρίου 2014.

Πέρυσι η καπνοβιομηχανία σε επίπεδο ομίλου παρουσίασε οριακή μείωση τζίρου, αλλά εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη, στα προ φόρων κέρδη και στα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων. Συγκεκριμένα ο τζίρος του ομίλου (καθαρός χωρίς ΕΦΚ) ανήλθε στα 196,834 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 0,29% σε σχέση με το 2013, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 42,74% στα 87,040 ευρώ, τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων ενισχύθηκαν κατά 9,76% στα 73,968 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 63,912 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 60,02%.

Σε ότι αφορά την αγορά και τη φημολογία περί αύξησης της φορολογίας, η εταιρεία υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του ειδικού φόρου ή του ελάχιστου ειδικού φόρου, θα έχει δραματικές συνέπειες στη νόμιμη ζήτηση, την στιγμή που τα λαθραία καπνικά προϊόντα έχουν ήδη ξεπεράσει το 22% της συνολικής κατανάλωσης, με την νόμιμη αγορά ήδη να παρουσιάζει, κατά τους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, περαιτέρω μείωση 5% κατ ́όγκον.

Το μερίδιο αγοράς της ΚΑΡΕΛΙΑ στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τη διοίκησή της, συνεχίζει την ανοδική του πορεία κατά τους πρώτους μήνες του 2015, πλησιάζοντας το 13% στα τσιγάρα και το 16,8% στον λεπτοκομμένο καπνό, με ιδιαίτερα θετική πορεία των οικογενειών George Karelias and Sons και Karelia Slims, ενώ πιέσεις συνεχίζουν να δέχονται τα σήματα οικονομικότερης λιανικής τιμής, αφού σημαντική μερίδα του καταναλωτικού τους κοινού έχουν στραφεί πλέον προς τα λαθραία τσιγάρα.

Ανοδικά κινούνται και οι πωλήσεις της στις διεθνείς αγορές, με ιδιαίτερη θετική πορεία τόσο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Βαλκανικής χερσονήσου, ενώ επίσης θετική πορεία δείχνουν να καταγράφουν τα σήματά της στις χώρες της Βορείου και ∆υτικής Αφρικής, με αύξηση όγκου τόσο στα οικονομικότερα όσο και στα πιο κερδοφόρα σήματά.