ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε: Από τις 7 Ιουλίου στο ΧΑΚ η βορειοελλαδίτικη εταιρεία

Αποτέλεσμα εικόνας για χακ

Πράσινο φως για εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), με σύμβουλο εισαγωγής την Capital Markets Experts A.E (www.camex.gr), πήρε η εταιρεία Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε (www.kouimtzis.gr).

Η εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων και μηχανικών εφαρμογών, διατηρώντας εγκαταστάσεις στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη), Γερμανία (Κολωνία) και Ρωσία (Μόσχα),  είναι μια από τις πιο ιστορικές  στη Βόρεια Ελλάδα.

Δραστηριοποιείται από το 1936 στο χώρο της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας εξαρτημάτων μηχανικών εφαρμογών τόσο τοπικά, όσο και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2016, έκλεισε με κύκλο εργασιών της τάξης των 6,28 εκ. ευρώ, EBITDA 1,2 εκ. ευρώ και μετά φόρων κέρδη 567 χιλ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το ΧΑΚ, θα εισαχθεί το σύνολο των 600.000 μετοχών της, ονομαστικής αξίας € 1,00, με τιμή εισαγωγής € 1,00, στο ταμπλό της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α.) του Κυπριακού Χρηματιστηρίου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς, αποτελεί σχεδόν μονόδρομο για όλες τις ελληνικές εταιρίες οι οποίες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν χρηματιστηριακό ISIN, χωρίς στην αρχική φάση να πρέπει να καλύψουν κάποια απαιτητικά minimum free float, τα οποία στη συγκεκριμένη στιγμή είναι επίπονο να επιτευχθούν. Από την άλλη πλευρά, η απόκτηση του χρηματιστηριακού ISIN, τις βοηθά να γίνουν ορατές διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψιν ότι το 70% των fund παγκοσμίως, από καταστατικού τους χρειάζεται την ύπαρξή του, προκειμένου να τις εξετάσει ως δυνητικές επενδυτικές προτάσεις.

Η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί, ότι ο συνδυασμός της ορατότητας που θα της προσφέρει η συγκεκριμένη εισαγωγή και των εμπειριών που θα αποκτήσει με βάση τη φιλοσοφία της εισηγμένης, θα της επιτρέψει μεσοπρόθεσμα τη δυνατότητα δόμησης ισχυρών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, τόσο εμπορικά, όσο και μετοχικά.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Α.Ε. θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και θα αρχίσει την Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου θα αναλάβει την τήρηση του μετοχολογίου της πιο πάνω εταιρείας, στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.