ΚΥΠΡΟΣ: Αναβλήθηκε η συζήτηση στη Βουλή για την απομάκρυνση Δημητριάδη

Αναβλήθηκε η συζήτηση στην κυπριακή βουλή για τησυζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Απόφασης του Σώματος, που θα καλούσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κινήσει τη διαδικασία για την απομάκρυνση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Πανίκου Δημητρίαδη, από τη θέση του.

Το Σχέδιο Απόφασης αποφασίστηκε κατά τη σύσκεψη των αρχηγών και  εκπροσώπων των κομμάτων και τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής προς ψήφιση, αλλά το Σώμα ανέβαλε τη συζήτηση του.

Στο τελικό Σχέδιο Απόφασης παρατίθενται οι ακόλουθοι πέντε λόγοι για τους οποίους ζητείται η απομάκρυνση του διοικητή:

– Επειδή η Κύπρος βρίσκεται κάτω από εξαιρετικές πολιτικές και οικονομικές συνθήκες λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για συνoμολόγηση του δανειακού μνημονίου με την Τρόικα

– Επειδή η Βουλή διαπιστώνει ότι ο Διοικητής της ΚΤ με την ελλιπή διαχείριση των θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς του, έχει επιφέρει ανεπανόρθωτα πλήγματα στην οικονομία – Επειδή ο Διοικητής της ΚΤ έχει απωλέσει την εμπιστοσύνη του κυπριακού λαού και των πολιτικών κομμάτων

– Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Συντάγματος, ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας παύονται από το κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 153 συνιστώμενο συμβούλιο, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε νόμο που διέπει τη λειτουργία της εκδοτικής τράπεζας της Δημοκρατίας

– Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του περί της ΚΤ νόμου ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας απομακρύνονται από τη θέση τους, μόνο εάν κατά την κρίση του συμβουλίου, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με την όγδοη παράγραφο του άρθρου 153 του Συντάγματος , δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα.