ΚΥΠΡΟΣ: Αυτά είναι τα εφιαλτικά αποτελέσματα του κουρέματος!

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου υπολογίζει ότι η ύφεση στην Κύπρο θα φθάσει τουλάχιστον μέχρι και το 12% ενώ το ποσοστό της ανεργίας θα σκαρφαλώσει στο 20%!

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΚΟΕ, μείωση των τραπεζικών καταθέσεων της τάξης του 20%-30% θα είχε πέντε σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Η πρώτη επίπτωση θα είναι μείωση κατά 5%-8% στο πραγματικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η συρρίκνωση στην οικονομία το 2013 να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί τουλάχιστον μεταξύ 9%-12%.

Επίσης, αναμένεται να προκύψει μείωση στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 1%-2%, ως εκ τούτου ο πληθωρισμός το 2013 εκτιμάται γύρω στο 1%.

Παράλληλα αναμένεται αύξηση στο ποσοστό ανεργίας (Eurostat) κατά 5-6 ποσοστιαίες μονάδες, επομένως συμπεραίνεται ότι η ανεργία για το 2013 θα φτάσει γύρω στο 20%.

Επιπρόσθετα, το ΚΟΕ αναμένει σημαντική απώλεια εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρηματιών, με το Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας να καταγράφει μεγάλη πτώση (μέχρι και 20 μονάδες), ενώ αναμένεται επίσης συρρίκνωση των εισαγωγών αγαθών (σε ονομαστικούς όρους) μέχρι και 22%, μικρότερη μείωση στις εξαγωγές αγαθών (2%-6%) και μικρή αύξηση (2%-4%) στις αφίξεις τουριστών.