ΚΥΠΡΟΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 1,8 δισ. ευρώ “πέταξαν” τον Μάρτιο από τις Κυπριακές τράπεζες

Ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα για την πορεία των καταθέσεων σε Ελλάδα και Κύπρο τον Μάρτιο.

Eιδικότερα, τον Μάρτιο οι καταθέσεις στις κυπριακές τράπεζες υποχώρησαν κατά 3,9%, ποσό ύψους 1,8 δισ. ευρώ.  Τον ίδιο μήνα, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες σημείωσαν αύξηση κατά 1%.