ΚΥΠΡΟΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Άνθρωποι της κυβέρνησης θα “ελέγχουν” τον Κεντρικό τραπεζίτη…

Δομική αλλαγή στη διοίκηση της Κεντρικής Τράπεζας επιχειρεί ο “Δημοκρατικός Συναγερμός” εν μέσω των διεθνών αντιδράσεων για τις παρεμβάσεις στην ΚΤ και της τραπεζικής κρίσης.

Πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, που υπόγραψαν αργότερα ο Νικόλας Παπαδόπουλος ως βουλευτής Λευκωσίας και ο Δημήτρης Συλλούρης ως πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ, προνοεί το διορισμό δύο εκτελεστικών συμβούλων στο ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας που θα πλαισιώνουν το διοικητή, τoν υποδιοικητή και άλλους πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους.

Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι θα έχουν μάλιστα λόγο στις αδειοδοτήσεις των τραπεζών, σε μια προσπάθεια ελέγχου της διακριτικής ευχέρειας που έχει σε αυτά τα ζητήματα ο διοικητής της ΚΤ.

«Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργίας της Κεντρικής Τράπεζας», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

«Λόγω και των αυξημένων αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την εξυγίανση και αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, κρίνεται αναγκαίο όπως τα μέλη του ΔΣ της ΚΤ αυξηθούν από 5 σε 7, εκ των οποίων τα 2 να είναι εκτελεστικοί σύμβουλοι», συνεχίζει.

«Σκοπός είναι να βοηθούν τον εκάστοτε διοικητή της ΚΤ να επιτελεί πιο αποτελεσματικά τον εποπτικό του ρόλο ένεκα και των αυξημένων αρμοδιοτήτων και του αυξημένου όγκου εργασίας».

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, η αντιμισθία και οι λιτοί όροι υπηρεσίας των εκτελεστικών συμβούλων και η αντιμισθία των μη εκτελεστικών συμβούλων καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο με το διορισμό τους για ολόκληρη την 5ετή θητεία τους.

Η εφαρμογή της πολιτικής της τράπεζας συμπεριλαμβανομένης της αδειοδότησης τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, σε υφιστάμενες άδειες άσκησης τραπεζικών εργασιών, τυγχάνει της σύμφωνης γνώμης τουλάχιστον ενός εκ των εκτελεστικών συμβούλων.

Οι εκτελεστικοί σύμβουλοι θα βοηθούν το διοικητή στη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο των εργασιών της τράπεζας και θα ασκούν τα καθήκοντα τους σε βάση πλήρους απασχόλησης και δεν θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη απασχόληση επικερδή ή μη, εκτός αν τους παραχωρηθεί η άδεια, από το ΔΣ της ΚΤ, το οποίο θα μετονομαστεί σε συμβούλιο.

Εξάλλου, οι εκτελεστικοί σύμβουλοι δεν θα μπορούν να αναλάβουν στη Δημοκρατία, οποιαδήποτε θέση ή να αποκτήσουν συμφέρον σε οποιοδήποτε τραπεζικό ή χρηματοοικονομικό ίδρυμα, ή θυγατρικό τους, που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή που ελέγχεται από οργανισμό που λειτουργεί στη Δημοκρατία και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της ΚΤ, ή να δεχθούν οποιαδήποτε αντιμισθία από αυτούς για 2 χρόνια μετά τον τερματισμό του διορισμού τους.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου, όλες οι αρμοδιότητες θα διενεργούνται μετά τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός εκ των εκτελεστικών συμβούλων.

Η ενέργεια του ΔΗΣΥ γίνεται μετά την αυστηρή επιστολή που στάλθηκε από το Μάριο Ντράγκι για παρεμβάσεις στο έργο του διοικητή και για την ανεξαρτησία της ΚΤ.

Στην απάντηση του στο πρόεδρο της ΕΚΤ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστήριξε ότι ο διοικητής δεν εκτελεί ορθά τα καθήκοντα του παραθέτοντας λάθη, που κατά την άποψή του, διέπραξε.

 

πηγη: STOCKWATCH.COM.CY