Καθαρή αύξηση αιολικής ισχύος κατά 115,2 MW το 2012 – Ανάπτυξη 7%

Καθαρή αύξηση αιολικής ισχύος κατά 115,2 MW σημειώθηκε το 2012, με ρυθμό ανάπτυξης 7%, σε σχέση με το τέλος του 2011, έναντι 23,5% που επιτεύχθηκε το 2011 που ήταν το καλύτερο έτος ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Aυτό προκύπτει από τη στατιστική της αγοράς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα για το 2012, μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων, από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

Όπως επισημαίνει η Ένωση, σε σχετική ανακοίνωσή της, τo 2012 υπήρξε υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ωστόσο, έγιναν επενδύσεις ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, συνολικά ο κλάδος των ΑΠΕ προσέλκυσε επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Αν ληφθεί υπόψη το πλήθος των έργων που είναι ώριμα για υλοποίηση, η αιολική ενέργεια μπορεί να εκτοξευθεί τα επόμενα δύο έτη. Προϋπόθεση για αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα και η σταθερότητα του επενδυτικού πλαισίου. Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν εκπληρωθούν, η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης θα συνεχιστεί.

Ως εκ τούτου, η ΕΛΕΤΑΝ καλεί την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο να επιβεβαιώσουν τη στήριξη τους στην αιολική ενέργεια που εξασφαλίζει παροχή φτηνής και εγχώριας καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.